[Helyi] swiss_contribution_magyar.jpg

Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása

Program bemutatása

A Svájci-Magyar együttműködési program keretein belül Ózd városa lehetőséget kapott ivóvízhálózatának felújítására és fejlesztésére. A projekt teljes költségvetése 1,72 milliárd forint, melyből 1,46 milliárdot a svájci fél bocsát a város rendelkezésére vissza nem térítendő támogatás formájában. Ebből az összegből a város ivóvíz-csőhálózata szinte teljes egészében felújításra kerül, az ivóvízellátás biztonságát szavatoló városi tárolómedencék száma kettővel növekszik, valamint a mechanikai eszközök (pl. szivattyúk, tolózárak) és az irányítástechnikai berendezések (mérőműszerek, számítógépes irányító rendszer) is korszerűsítésre kerülnek.

A csőhálózat felújítására alapvetően azért van szükség, mert a jelenlegi vezetékek elavultak és korrodálódtak. A város utcái alatt többek között olyan azbesztcement csövek szállítják az ivóvizet, amelyek használatuk évtizedei alatt elkoptak, faluk elvékonyodott, és ezért egyre nagyobb a csőtörések esélye. A közelmúltban sajnos több helyen is előfordultak ilyen törések, amik nem csak a lakosság türelmét tették próbára a szolgáltatás szünetelése miatt, de a talajba elfolyt víz nagy anyagi károkat is okozott az Ózdi Vízműnek. A további hasonló veszteségek kiküszöbölése igen fontos szempont amellett, hogy a felújítások után várhatólag az ivóvíz minősége is javulni fog.

A felújítás mellett a csőhálózat bővítésére is sor kerül, vannak ugyanis Ózdnak olyan utcái, területei, ahol még nincs bevezetve minden utcába az ivóvíz. A svájci fél nagy hangsúlyt fektet a projektnek ezen részére, amely a hátrányosabb helyzetben lévő ózdi lakosok számára nyújt nagy segítséget a jobb életkörülmények kialakításában.

A projekt második része az új tárolómedencék megépítése. Mivel a csőtörések lehetőségét teljesen kiküszöbölni a felújítások után sem lehet (ezek történhetnek akár a városon kívül is, a fővezetéken mely a város teljes vízellátásért felel), ezért a város vízkészletének ilyen módon való bővítése lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás stabilabb legyen, és az esetleges üzemzavarok esetén se maradjon ivóvíz nélkül a lakosság. Azért, hogy a tárolókban lévő víztartalék ne folyhasson el egy csőtörés alkalmával, modern biztonsági berendezések kerülnek beépítésre úgy a tárolómedencékhez, mint a felújításra kerülő csőszakaszok megfelelő pontjain.

A projekt harmadik része az irányítástechnikai rendszer felújítása. Ennek során korszerűsítik a mérő- és jelzőberendezéseket, valamint a központi irányító rendszert is, így az esetleges üzemzavarokat hamarabb lehet észlelni, lokalizálni, és elhárítani.

Az építkezési munkálatok 2013-tól 2015-ig fognak tartani, melynek során a kivitelezők a város több pontján is megbontják az úttestet, járdát, hogy hozzáférjenek az alattuk húzódó csővezetékekhez. A város vezetése és az Ózdi Vízmű mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a lehető legkevésbé akadályozza és zavarja a lakosságot, de ettől függetlenül nyilvánvalóan lesznek kisebb közlekedési fennakadások a munkálatok környékén. Ehhez kérjük a lakosság megtisztelő türelmét. A felújítások elsősorban az ivóvíz-fogyasztók érdekében történnek, és az új csőrendszer remélhetőleg hosszú évtizedekre szavatolja, hogy a lakosságnak ne kelljen hasonló kényelmetlenségekkel szembesülnie.