A Kistérségi Társulási Tanács ülései2021. július 28.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft között megkötött szolgáltatási keretszerződés módosítására

2. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi költségvetésének módosítására

3. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

4. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására


2020. október 29.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó


2020. október 20.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó


2020. szeptember 18.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó


2020. szeptember 10.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -  Javaslat eseti közbeszerzési szabályzat elfogadására

 

2020. július 13.

Meghívó


2020. február 26.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetésére

3. napirend -  Javaslat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési díjára

4. napirend -  Javaslat bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

5. napirend -  Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi belső ellenőrzési munkatervéről


2019. november 12.

Meghívó


2019. szeptember 30.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésének módosítására


2019. május 14.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi zárszámadásának elfogadására

2. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi maradványának felhasználására

3. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybevételének módjára és intézményi térítési díjára

4. napirend -  Tájékoztató Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2018. évben biztosított szociális alapszolgáltatásokról és szakosított ellátásokról

5. napirend -  Javaslat a belső ellenőrzési feladat 2018. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására2019. március 26.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -    Javaslat az EFOP-2.1.2-16.2017-00027 tárgyú projekthez kapcsolódóan eseti közbeszerzési szabályzat elfogadására2019. február 18.

Meghívó

Pénzügyi és Humán Bizottsági Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi költségvetésére

3. napirend  - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

4. napirend  - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

5. napirend Javaslat bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

6. napirend Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019. évi belső ellenőrzési munkatervéről2018. december 3.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat magasabb vezetői megbízás megerősítésére

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésének módosítására

3. napirend -  Javaslat fogorvosi ügyeleti ellátás létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

4. napirend -  Javaslat az orvosi ügyelethez kapcsolódó diszpécserszolgálat további működtetésére

5. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

6. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására 

7. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

8. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Étkeztetés szakmai programjának jóváhagyására

9. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Nappali Melegedő szakmai programjának jóváhagyására

10. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2019-2022. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

11. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és a munkaszervezet 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

12. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2019. évi munkatervére


2018. július 3.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatói beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására

2. napirend  - Javaslat magasabb vezetői megbízásra

3. napirend - Egyebek


2018. május 30.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi zárszámadásának elfogadására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi maradványának felhasználására

3. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési díjára

4. napirend - Javaslat a belső ellenőrzési feladat 2017. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

5. Egyebek


2018. március 1.

Meghívó

 

2018. február 23.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi költségvetésére

3. napirend -   Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

4. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai egységei szakmai programjának jóváhagyására

5. napirend -   Javaslat Bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

6. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2018. évi munkatervére

7. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és a munkaszervezet 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

8. napirend -   Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi belső ellenőrzési munkatervéről


2017. december 15.

Meghívó

1. napirend -    Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szakmai egységei szakmai programjának jóváhagyására

2. napirend -    Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és a munkaszervezet 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

3. napirend -    Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2018. évi munkatervére


2017. október 30.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetésének módosítására

2. napirend -  Javaslat az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, „Integrált térségi gyermekprogramok” című nyertes pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírására

3. napirend -  Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok ifrastrukturális háttere” című felhívásra

4. napirend -  Javaslat Biztos Kezdet Gyerekházat működtető szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére benyújtott támogatási kérelem jóváhagyására


2017. május 23.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési maradványának felhasználására

3. napirend - Javaslat magasabb vezetői megbízásra

4. napirend - Javaslat a belső ellenőrzési feladat 2016. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására


2017. március 30.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési díjára

2. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2016. évben nyújtott szociális ellátásokról

 

2017. február 7.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetésére

3. napirend -  Javaslat a bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

4. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és munkaszervezete 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására

5. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2017. évi munkatervére

6. napirend - Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi belső ellenőrzési munkatervéről


2016. november 21.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésének módosítására

2. napirend - Javaslat magasabb vezetői megbízásra

3. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

4. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Átmeneti Szállás szakmai programjának jóváhagyására


2016. június 24.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által biztosított egészségügyi alapellátás működtetésének Ózd Város Önkormányzata tevékenységi körébe történő átadására

2. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

3. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, „Integrált térségi gyermekprogramok” című felhívásra

4. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 15/2016. (V. 31.) határozatának módosítására

 

2016. május 31.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015.évi költségvetési maradványának felhasználására

3. napirend - Tájékoztató az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott orvosi ügyeletek más formában történő működtetésének lehetőségeiről


2016. április 25.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

2. napirend - Javaslat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési díjára

3. napirend - Javaslat bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyására

4. napirend - Beszámoló a belső ellenőrzési feladat 2015. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

 

2016. március 7.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésére

2. napirend -  Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

3. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

4. napirend -   Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására

5. napirend - Javaslat Biztos Kezdet Gyerekház Szakmai programjának jóváhagyására

6. napirend - Javaslat hatáskör átruházására


2016. február 4.

Meghívó

1. napirend -  Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2016. évi költségvetésére

3. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

4. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény igazgatójának felmentésére

5. napirend - Javaslat az Ózd, Mekcsey út 36. szám alatti ingatlan hasznosítására

6. napirend - Egyebek


2015. december 10.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének módosítására

Melléklet

2. napirend -  Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítására

3. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

4. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerv és a Társulás munkaszervezete 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

Melléklet

5. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2016. évi munkatervére


2015. október 1.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása2015. évi költségvetésének módosítására

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Putnok Város Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

3. napirend - Egyebek

 

2015. július 10.

Meghívó

1. napirend - Javaslat a „Gyerekesély az Ózdi kistérségben" TÁMOP5.2.3.-A-11/7-2011-0005 kódszámú projekt keretében létrejött Gyerekesély stratégia és cselekvési program elfogadására

 

2015. április 29.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

     Melléklet

2. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2014. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

3. napirend - Javaslat a 2014.évi költségvetés maradványának felhasználására

     Melléklet

4. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény üzemben tartásában lévő IVECO típusú MIDITUR közösségi busz üzemeltetéséről szóló szabályzat módosítására

5. napirend - Javaslat bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

6. napirend - Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

7. napirend - Egyebek

 

2015. április 08.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2015. évi munkatervére

2. napirend - Javaslat Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési díjára

3. napirend - Javaslat az Ózd és Tórsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - Bolyky Tamás úti Idősek Klubja Házirendjének módosítására

 

2015. február 27.

Meghívó

1. napirend - Javaslat az Ózd Kistérség Többcélú Társulása saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására 

2. napirend Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésére

Melléklet

3. napirend - Javaslat A TÁMOP 5.2.3.-A-11/1-2011-0005 „Gyerekesély az Ózdi kistérségben” című projekt keretein belül működő putnoki Biztos Kezdet Gyerekház fenntartásba adására

Melléklet

 

2015. február 04.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének módosítására

Melléklet

2. napirend - Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztere által Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására kiírt pályázaton való részvételre

3. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására

4. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény – Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására

5. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása és Borsodbóta Község Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

6. napirend - Egyebek

 

2014. december 17.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása elnökének és alelnökének megválasztására

2. napirend - Javaslat a Társulási Tanács bizottságai létszámának megállapítására és a bizottságok tagjainak megválasztására

3. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

4. napirend - Javaslat Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének módosítására

Melléklet

5. napirend - Javaslat Biztos Kezdet Gyerekházak integrálására az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény szervezetéhez

6. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okirata módosításának jóváhagyására

7. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyására

8. napirend - Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény - Gyermekjóléti  Szolgálat Szakmai programjának jóváhagyására

9. napirend - Javaslat Ózd Kistérségi Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

Melléklet

10. napirend - Javaslat Ózd Kistérségi Többcélú Társulása 2015-2018. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

 

2014. szeptember 19.

Meghívó

Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről (melléklet)

Javaslat nem lakáscélú helyiség üzemeltetésére