Gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés

Belföldi gépjárművek adófizetési kötelezettségének változás bejelentése, adómentességének engedélyezése

Ügyintézők

Medve Gézáné
Email: medve.gezane@ozd.hu

Fábiánné Botos Éva
Email: fabianne@ozd.hu
Telefon: 48/574-125

Eljárás díja: illetékmentes
Illetékesség: Ózd közigazgatási területe.
Vonatkozó jogszabályok: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Ügymenet és ügyintézéshez szükséges iratok

A gépjármű adóztatása a BM adóhatóság részére történő adatszolgáltatáson alapul, így a gépjármű tulajdonosának az Okmányirodánál kell eljárnia (adás-vétel stb.), de az adóalanynak változás bejelentési kötelessége van az adóhatóságnál:

Az eljárás kérelemre, a „Bevallás gépjárműadóról az Ózdi Önkormányzati adóhatósághoz” című formanyomtatvány benyújtásával indul.

Súlyos mozgáskorlátozottak esetében mentes az adó alól:  a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsi után legfeljebb 13.000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. 

2013. január 1-től adómentesség súlyos mozgáskorlátozottság címén kizárólag az alábbi iratok egyikével alátámasztva adható:

Amennyiben ezen okiratok egyikével sem rendelkezik az ügyfél, abban az esetben a 2014. január 1-től az illetékes önkormányzati adóhatóságnál kérelmezheti a közlekedőképesség minősítését a kérelem és a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációk és egyéb iratok fénymásolatának benyújtásával. A benyújtott kérelemmel az önkormányzati adóhatóság megkeresi a szakértői szerveket.

Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok

Bevallás gépjárműadóról 2014 
Kérelem a közlekedőképesség minősítéséhez

Egyéb tájékoztatók

Tájékoztatás gépjárműadó változásról  
Tájékoztatás a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó fizetési kötelezettségének változásáról