Közbeszerzési tájékoztatók


Közbeszerzési eljárások:

 
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően, a Kbt. 40. §-a alapján   2018 április 15-i hatállyal a közbeszerzési és koncessziós eljárásokat a központi, egységes, Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell lefolytatni. Az egyes eljárásokról a  www.ekr.gov.hu  oldalon, az eljárás azonosítóját megadva tud tájékozódni.


EKR-azonosító                  Eljárás megnevezése                Eljárás fajtája          

EKR000403982018

Ózd Újtelep–Kiserdőalja–Lakóingatlanok
felújítása

    Nemzeti eljárásrend -
    Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000422282018

"Kerékpárutak és egyéb
közlekedésfejlesztési beruházások Ózd
városában” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021
azonosítójú projekt építési beruházása

    Nemzeti eljárásrend - 
    Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000301622018

Az ózdi városi piac felújítása     Nemzeti eljárásrend - 
    Kbt. 115. § Nyílt eljárás

EKR000426062018

Vállalkozási szerződés – TOP-1.1.1-15-
BO1-2016-00012 számú „Zöldmezős ipari területek
kialakítása Ózd városban” megnevezésű projekt
keretében – építőipari kivitelezési munkák elvégzésére.

   

    Nemzeti eljárásrend - 
    Kbt. 115. § Nyílt eljárás

 

EKR001001312018

Újtelep–Kiserdőalja - közösségi ház  

Nemzeti eljárásrend - 

Kbt. 115. § Nyílt eljárás

 

EKR000830502018

 

Tanácsadás, workshop, rendezvény szolg. EFOP  Nemzeti eljárásrend -  
Kbt. 113. § Nyílt eljárás

EKR000232522019

Energetikai korszerűsítés Pm. Hivatal és Sportcs.

Nemzeti eljárásrend -  
Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

EKR000957072018

Képzés jellegű szociális és egyéb szolgáltatások
beszerzése az EFOP-3.9.2-16-2017-00020 projektben

Nemzeti eljárásrend - 
Kbt. 113. § Nyílt eljárás

EKR000801742018

Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások
Ózd városában” című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00021
azonosítójú projekt építési beruházása

Nemzeti eljárásrend -
Kbt. 115. § Nyílt eljárás 

EKR000825782018

Képzési szolgáltatások beszerzése EFOP projektben   Nemzeti eljárásrend -   
Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000930802018 Kerékpárutak beruházásai Ózd városában Nemzeti eljárásrend - 
Kbt. 115. § Nyílt eljárás 
EKR000454102019 Zöldmezős ipari terület kivitelezés Nemzeti eljárásrend - 
Kbt. 115. § Nyílt eljárás 
EKR000456852019

Adásvételi szerződés – TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00012 számú „Zöldmezős ipari területek
kialakítása Ózd városban” megnevezésű projekt keretében – eszközök beszerzésére

  Nemzeti eljárásrend -   
Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000525332019

Útfelújítási munkálatok Ózd város közigazgatási területén

Nemzeti eljárásrend -    
Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000673242019

Tanácsadás és tanoda jellegű szolgáltatások beszerzése
az EFOP-3.9.2-16-2017-00020 projektben

Kbt. 113. § Nyílt eljárás
EKR000638012019 EFOP Gyerekesély program infrastrukturális támogatása Kbt. 115. § Nyílt eljárás
EKR000673242019 Tanácsadás és tanoda szolgáltatások EFOP Kbt. 113. § Nyílt eljárás


Közbeszerzési tervek:

Közbeszerzési szabályzat:

Éves statisztikai összegezés:


Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések:
Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok