Elfogadott költségvetés (képgalériával)2015. február 19. (csütörtök) 14:01 - Önkormányzatnews/3003_0_300.jpgA Fidesz frakció tagjai nem támogatták, a képviselő-testület többsége azonban igennel szavazott a 2015. évi büdzsé tervezetére, vagyis van elfogadott költségvetése városunknak. A mintegy kétórás tanácskozáson az is kiderült, hogy az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. megalapításáról később születik döntés, a MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatásában pedig több mint 100 ember tud majd munkához jutni.

A napirendi pontok megvitatása előtt Riz Gábor kért szót Janiczak Dávid polgármestertől. Városunk országgyűlési képviselője a 2015-ös esztendő egyik legfontosabb testületi ülésének nevezte a február 19-i tanácskozást, amelyen az első olyan pénzügyi tervezési programról kell dönteni, amelyet az új városvezetés tett le a helyi polgárok asztalára. Riz Gábor hozzászólásában arra hívta fel a helyi döntéshozók figyelmét, hogy a választási kampány tavaly novemberben véget ért, ma már a felelős politikai döntéseknek van itt az ideje.

„Minden ember jobb sorsot, kiegyensúlyozott életet vár. Minden ember biztonságot szeretne a városban és minden ember új munkahelyeket szeretne a városban. Ezért kérem, hogy a költségvetésben kellő súllyal szerepeltessék a jövő tervezését. A vita során adjanak lehetőséget arra, hogy bekerüljenek olyan tételek a költségvetésbe, amelyek tanulmányok, tervek, dokumentumok szintjén megalapozzák azokat a fejlesztéseket, amelyeket Polgármester úr és az az elvi közösség fogalmazott meg, amelyre az ősszel a polgárok döntő többsége szavazott. Segítsenek abban az új városvezetésnek, hogy a költségvetés tételei között megfogalmazódjanak azok a célok pénzügyileg is, amelyek elérése okkal-joggal várhatóak el a ciklus végére, hiszen ez közös örömünk lehet” - fogalmazott Riz Gábor, országgyűlési képviselő.

A költségvetés vitája közel egy órán át tartott. Janiczak Dávid polgármester kiemelte, hogy a tervezett, közel 400 milliós hiányt a tavalyi pénzmaradványokból fedezni tudják, de a jövőben további szervezeti átalakulásokra lesz szükség. Ózd város vezetése fogadta azokat a módosító javaslatokat, amelyek például az egyházak és a sportegyesületek támogatására vonatkozó keretszámok megemelésére irányultak, a kulturális tartalék keretben rendelkezésre álló 1 millió forint sorsáról azonban a jövőben nem az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt saját hatáskörben, hanem ennek felhasználásához is a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

„Év közben többször is szokott lenni költségvetés módosító javaslat, igyekeztünk azonban már elsőre is egy olyan költségvetési rendeletet megalkotni, amivel a város működőképességét biztosítjuk és igyekeztünk megtartani azt a létszámot, aki a városban dolgozik, hogy ne okozzon létszámcsökkenést ez a költségvetés, pedig egy 250-260 millió forintos rést kellett betömni rajta, amit 8 körös egyeztetés után sikerült. Jelenleg úgy gondoljuk és úgy látjuk, hogy ez a költségvetési rendelet nem csorbítja jelentős mértékben egyetlen egy városi szegmensnek a működését sem” - nyilatkozta Janiczak Dávid, polgármester.

A Fidesz frakciójának tagjai nem támogatták a költségvetési tervezet elfogadását. Fürjes Pál szerint a Janiczak Dávid által említett egyeztetések során nem kaptak részletes tájékoztatást, Obbágy Csaba pedig úgy látja, az oktatás, a kultúra és a sport a legnagyobb vesztese az idei büdzsének. Vitális István több kérdést is feltett a vita során. Meglátása szerint a Közterület-felügyelet plusz támogatására fordított összegből számos más területre lehetne pénzügyi forrást biztosítani, hisz a rendőrség, mint a közbiztonságért felelős állami szerv jól látja el feladatát városunkban.

„Jó néhány módosítás volt ugyan a költségvetésben, amelyek az eredeti beterjesztéshez képest némiképp javított a helyzeten, azonban alapvető dolgokban nem értettünk egyet. Azok a szervezetek, azok a civil egyesületek, amelyeknek szinte egyedüli forrása az önkormányzati támogatás, híján az Ózdon megszokott nagy cégek szponzori tevékenységének, azok most mind kárt szenvednek. Tudom, hogy a költségvetés évről évre megszorításokat tartalmaz, azonban nem ezeken a területeken kell elsősorban elvenni a pénzt, ezért mi nem tudtuk elfogadni a költségvetést” - mondta Fürjes Pál, önkormányzati képviselő.

A költségvetés 9 igen és 5 nem szavazattal történő elfogadását követően a képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatták a MaNDA közfoglalkoztatási program továbbfolytatását, amely 101 embernek biztosít mindennapos elfoglaltságot, valamint az is kiderült, hogy a Zrínyi út – Kucsera út térségében szükség van a hulladékgyűjtő udvar megépítésére. Az ülés zárásaként a döntéshozók meghallgatták a Borsod Volán 2014. évi feladatellátásáról készült beszámolót, valamint a Fiedler Ottó Sportegyesület és az Ózdi Teknőc Futó Club tevékenységéről szóló tájékoztatót is.


003_0_t 003_1_t 003_2_t 003_3_t
003_4_t 003_5_t 003_6_t 003_7_t
003_8_t 003_9_t 003_10_t 003_11_t
003_12_t 003_13_t 003_14_t
Vissza