"Lakásrendelet" (képgalériával)2015. május 6. (szerda) 19:00 - Önkormányzatnews/3244_0_300.jpgSzigorodnak az önkormányzati bérlakásokban élés feltételei. Erről határozott ma délutáni, rendkívüli tanácskozásán Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A jövőben szélesebb kör tud majd lakáshoz jutni, a 35 éven aluliak házaspárok például bizonyos vállalások esetén, öt év időtartamra ingyenesen költözhetnek be az ingatlanokba.

A rendkívüli ülés első perceiben a mandátumáról az elmúlt napokban lemondó Veres Zoltán helyét átvevő Kiss Sándor tette le hivatali esküjét. Ózd város korábbi alpolgármestere 2010 után tért vissza a képviselő-testületbe.

Az érdemi munka az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelettervezet megvitatásával kezdődött el. A rendeletet 2004-ben alkották meg először, az azóta eltelt 11 év alatt hússzor módosították, így dr. Almási Csaba jegyző szerint megérett arra, hogy a képviselő-testület egy új szerkezettel és új tartalmi elemekkel rendelkező helyi rendeletet fogadjon el. Az előkészítő munka több hónapot vett igénybe, az Ózdinvest Kft. - mint bérbeadó –, a polgármesteri kabinet, valamint a Polgármesteri Hivatal szakembereinek részvételével.

Határozott és kemény rendelettel állunk most elő – fogalmazott a napirend ismertetése kapcsán Janiczak Dávid. Ózd város polgármesterének tájékoztatása szerint a bérlakásokban élők mintegy 64 millió forinttal tartoznak az Ózdinvest Kft-nek, 136 fő viszont arra várakozik, hogy ilyen lakásba költözhessen. Meglátása szerint az új rendelet elfogadása elősegíti azt, hogy a lakások bérbeadása is elinduljon a rendteremtés irányába, hogy mindenki fizessen, aki ilyen ingatlanban él, és szigorú szabályok vonatkozzanak arra, hogy hogyan és miként használhatják ezeket az ingatlanokat, valamint, hogy a nem fizetés milyen következményeket von maga után.

„A lakásrendelet kapcsán nagyon sok módosítás történt. Többek között például bővítettük azoknak a körét, akik szociális bérlakásokra jogosultak. Eddig az egy főre jutó maximális jövedelem a minimál nyugdíjhoz volt kötve, most pedig a minimálbérhez kötöttük. Sajnos nagyon sokan laknak most jogcím nélkül ezekben az ingatlanokban, ezért az ő helyzetüket is rendezni kell. A lakásrendelet lehetőség ad arra, hogy egy alkalommal újra szerződést köthessenek a lakást kezelő Ózdinvest Kft-vel, ám ha ezt követően is tartozásokat halmoznak fel, akkor el kell majd hagyniuk ezeket az ingatlanokat”
- fogalmazott Janiczak Dávid, polgármester.

Ózdon kb. 15.000 háztartás van, ennek csupán mintegy 7 százaléka az önkormányzati tulajdon. A Fidesz-KDNP frakció szerint azonban ez a rendelet nem csupán ezt a 7 százalékot, hanem a város valamennyi lakóját érinti. Meglátásuk szerint bár a törekvések iránya jó, további korrekcióra lesz majd szükség, ezért a szavazáskor tartózkodásukat fejezték ki.

„Egy 11 éves rendeletet alaposan át kellett dolgozni. Mi ezt a folyamatot már tavaly májusban elkezdtük, ám ennek menete a választásokkal megszakadt, az új egyeztetések azonban elmaradtak. Egy lakásrendelet nagyon széles tömeget érint, annak ellenére, hogy az önkormányzati lakások az összes lakásállománynak mindössze a hét százaléka. Mégis úgy gondoltuk, hogy megelőzően egy politikai egyeztetésre lett volna szükség. Az ilyen fajta előkészítés mindig maga után von egy későbbi korrekciót. Ezt szerettük volna elkerülni egy szélesebb körű egyeztetéssel” - nyilatkozta a Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Fürjes Pál.

A vita során Váradi József azt nehezményezte, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének véleményét nem kérték ki az előkészítő munka során, pedig a bérlakásokban sok roma család él. Janiczak Dávid válaszában úgy fogalmazott: nem nemzetiségi, hanem szakmai kérdésként tekintettek a rendelet megalkotására, ilyen jellegű egyeztetések pedig több alkalommal is történtek a Városházán. A napirendi javaslatot végül 9 igen szavazattal és 5 tartózkodással fogadta el a testület.


244_0_t 244_1_t 244_2_t 244_3_t
244_4_t 244_5_t 244_6_t 244_7_t
244_8_t 244_9_t 244_10_t 244_12_t
244_13_t
Vissza