Ipari örökségünk (képgalériával)2016. június 3. (péntek) 19:00 - Városnews/4539_0_300.jpgNyolcadik alkalommal rendeztek Ipari Örökségvédelmi Konferenciát Ózdon. A helyi Ipari Örökségvédők Baráti Köre által kezdeményezett program minden évben tisztelgés az ózdi vasgyártás és az ipari múlt emléke előtt. Az Ózdi Napokat felváltó Hét Völgy Fesztivál keretében megtartott rendezvény résztvevői emléktáblát koszorúztak, és szakmai előadásokat hallgathattak. A konferencia végén megtartották a honismereti pályázat ünnepélyes eredményhirdetését is.

Idén is dudaszóval vette kezdetét a 8. Ózdi Ipari Örökségvédő Konferencia. Az évek során hagyománnyá vált a gyáralapító Rombauer Tivadar emléktáblája előtti  tiszteletadás. Dr. Grega Oszkár, a Miskolci Egyetem címzetes tanára mondott emlékbeszédet, majd ezt követően a városvezetés, a helyi örökségvédők és a honismereti kör képviselői helyezték el koszorúikat. Az Örökségvédelmi Konferencia kezdeményezője minden évben a helyi Ipari Örökségvédők Baráti Köre.

„A kohászati múltat, az ipari múltat kutatjuk, annak hagyományait őrizzük, az értékeit próbáljuk megmenteni a mai kor számára. És így született meg a gondolat, hogy egy fórumot adjunk ezeknek az elképzeléseknek” - mondta Benyhe László, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének alapító tagja.

A program az Olvasó Adorján Lajos termében folytatódott. Először Benyhe László, az Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Körének alapító tagja köszöntötte a résztvevőket, majd Janiczak Dávid polgármester méltatta őseink munkáját, illetve azt a kezdeményezést, amely évekkel ezelőtt az ipari múlt és a vasgyártás ránk maradt tárgyi, szellemi emlékeinek megőrzését tűzte ki célul.

„Itt van egy újabb lehetőség a 21. század elején, amikor nekünk kései utódoknak kell kezünkbe venni a város sorsát és dolgozni azon, hogy a múlt hagyományait tiszteletben tartva egy új, fejlődő várost építsünk” - fogalmazott Janiczak Dávid, polgármester.

Az örökségvédelmi konferenciának nemcsak ózdi résztvevői voltak, Dunaújvárosból, Budapestről és Miskolcról is érkeztek érdeklődök a jeles eseményre.

„Akinek hosszú idejű kötöttsége volt az ózdi kohászathoz, azokban emocionális kötöttség él a város és a szakma iránt. Tehát ez nemcsak jó ötlet, de szükségesnek is tartom, hogy ez a konferencia évről évre megrendeződjön” - mondta dr. Grega Oszkár, címzetes egyetemi tanár.

A fórum szakmai programmal folytatódott. Először Marczis Gáborné Dr., a műszaki tudományok kandidátusa, a Finomhengermű Munkás Kft. volt ügyvezetője tartott előadást hallgatóságának. A 100 éve létesített finomhengermű termelési mutatóit és széles termékpalettáját mutatva be a közönségnek. Őt követte a pódiumon Bárdos István nyugalmazott kohómérnök. Előadásában az Ózd térségében zajló kora középkori vasművesség témáját dolgozta fel. A részvevők további előadásokat is hallgathattak a felvidéki ipari örökségvédelem helyzetéről, valamint a bányászati múltról.

A konferencia után ünnepélyes keretek között tartották meg a 36. alkalommal meghirdetett Ózdi Honismereti Pályázat eredményhirdetését. Idén 8 pályamű érkezett be a felhívásra, valamennyi felnőtt kategóriában. Első helyen Csák Lászlóné és ifjabb Vass Tibor közösen írt tanulmányát jutalmazták. A pályamunka Bánszállás-bányatelep történetének fejezeteit fűzte egybe. Második helyezést ért el Juhász Béla szuhafői lakodalmakat feldolgozó írása, harmadik helyen pedig Benyhe László, az ózdi kohászat tárgyi és szellemi emlékeiről szóló munkáját díjazták.


539_0_t 539_1_t 539_2_t 539_3_t
539_4_t 539_5_t 539_6_t 539_7_t
539_8_t 539_9_t 539_10_t 539_11_t
539_12_t 539_13_t 539_14_t 539_15_t
539_16_t 539_17_t 539_18_t 539_19_t
539_20_t 539_21_tVissza