Új kenyér (képgalériával)2017. augusztus 21. (hétfő) 12:05 - Városnews/6003_0_300.jpgAz esős, borús idő ellenére az idén is az Ifjúsági Parkban ünnepelték az államalapítást az ózdiak. Szent István király ünnepén a kulturális programok egyik fő mozzanata az ünnepi kenyérszentelés volt. Szőke Gábor atya kért áldást a kenyérre, amit Ózd polgármestere szegett meg, azelőtt mielőtt megkínálták vele a közönséget.

Idén is az augusztus 20-i ünnepség keretében került sor az új kenyér megszentelésére. A hagyomány szerint az új kenyérhez felhasznált búza az újjászületést jelképezi, ezzel szimbolizálva a magyar állam megszületését. A ceremónia előtt Janiczak Dávid városunk polgármestere ünnepi köszöntőjében államalapítónkról emlékezett meg.

„István királyunk nagyot alkotott. Ennek a hatalmas műnek mind a gyermeke vagyunk, s méltón kell viselnünk Magyarország sorsát. A magyar népért együtt kell dolgoznunk. István ősei hont foglaltak, hazát szereztek a magyarságnak. Ő pedig otthont teremtett ebben a hazában. Berendezte ezt a hazát, megszilárdította a védelmét, és komoly belső harcok árán biztonságot és nyugalmat biztosított népének. Nekünk is otthont kell teremtenünk itt, városunkban. Ehhez együtt kell dolgoznunk, kinek-kinek a saját környezetében. A szűkebb környezetében pedig meg kell teremtenie azt, amire képessége, lehetősége van” - fogalmazott ünnepi beszédében Janiczak Dávid, polgármester.

Szent István idején a magyarság nem volt feltétlen híve a kereszténységnek. Abban az időben népünk a pogány hitvilágot követte, és nem szándékoztak áttérni az István által választott hitre. Az akkori nehéz váltást követően most 2017-ben a magyarság és a kereszténység köteléke még mindig szoros.

„Istenünk, gondviselő atyánk. Minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékodként eléd hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, mikor rá szent fiad nevét rajzoljuk és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk” - mondta Szőke Gábor, plébános.

Az ünnepélyes áldás után Tamás Józsefné Szakál Mária, városunk szépkorú lakója mondott el egy kenyérszenteléssel kapcsolatos verset. Marika néni nemrég ünnepelte 90. születésnapját, ebből az alkalmából ajánlotta föl, hogy szívesen szavalna a városi ünnepségen. Az új kenyeret a program végén a közönség is megkóstolhatta.


003_0_t 003_1_t 003_2_t 003_3_t
003_4_t 003_5_t 003_6_t
Vissza