Másik egyházközségben folytatja (képgalériával)2020. augusztus 2. (vasárnap) 17:41 - Egyháznews/9523_0_300.jpgBúcsút vett az ózdi egyházközségtől Lipusz László görögkatolikus atya. A városunkban nyolc éve szolgálatot teljesítő kisegítő lelkészt Orosz Atanáz miskolci püspök augusztus 20-tól egy másik egyházközségbe, a szintén megyénkben található Alsóregmecre helyezte. A hívek az Ózdi Görögkatolikus Parókián tartott mise után köszönhettek el László atyától.

Ne térjetek nyugovóra haraggal a szívetekben! Ezeket a gondolatokat fogalmazta meg Lipusz László atya vasárnap délelőtt az Ózdi Görögkatolikus Parókián. A városunkban nyolc éve szolgálatot teljesítő László atya 2012. április 29-én, Miskolcról került az ózdi egyházközséghez, ahol ezidő alatt kisegítő lelkészként segítette az itteniek munkáját. Több feladatot látott el. Így például tevékenykedett a susai Szent Anna Szeretetotthonban, de kórházi lelkészként is dolgozott. Ezenkívül a hitoktatásban is aktív szerepet vállalt. Az atya elmondta, sok szép emléket őriz városunkról.

„Öröm és boldogság járja át a szívemet, és köszönöm a Jóistennek, hogy itt lehettem nyolc évet. Csodálatos nyolc év volt, amit megörökítek magamnak a legszebb éveim közé. Kimondhatatlan az a szeretet, amivel fogadtak, és próbáltam én is ezt viszonozni” - mondta Lipusz László, görögkatolikus atya.

Hozzátette, hogy a hívek együttérzése volt az, ami leginkább meghatározta itt töltött éveit. Mint fogalmazott, jóban-rosszban vele voltak, és bíztak benne. Ezért úgy érezte, mintha egy családban lenne. Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus elmondta, hogy az évek során László atyával sikeres volt az együttműködés, és jól kiegészítették egymás munkáját. 

„Hálát szeretnénk adni a Jóistennek, püspök atyának is, hogy lehetőséget biztosított, hogy nyolc éven keresztül Laci atya itt lehetett a mi közösségünkben. Most pedig méltó körülmények között szeretnénk, hogy ő is el tudjon búcsúzni az egyházközségtől, és az egyházközség tagjai is el tudjanak tőle búcsúzni” - fogalmazott a parókus.

Bodnár Dániel ezenkívül kiemelte, hogy ősszel lesz húsz éve, hogy a templomot használatba vették. Ennek alkalmából a püspök atya október 3-án látogat majd el az Ózdi Görögkatolikus Parókiára. Ekkorra kerül az épület homlokzatára egy külső falfreskó, amelyet Seres Tamás, ikonfestőművész készít majd el. Ennek előkészületi munkálatai a napokban kezdődnek. Ezekután, várhatóan szeptemberben pedig maga az alkotás is láthatóvá válik majd az ózdiak számára. 


523_0_t 523_1_t 523_2_t 523_3_t
523_4_t 523_5_t 523_6_t 523_7_t
Vissza