Közbeszerzés

Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása

Megbízási szerződés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására (PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt.)

Nyilvánosság biztosítása

Ajánlattételi felhívás a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható
irányítása (SH/3/13.)” című projekt megvalósulási szakaszában tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására irányuló PR feladatok ellátására

Vállalkozási Szerződés nyilvánosság biztosítására (SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.)

Döntéshozatali záradék (SPRINT Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.)

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról (nyilvánosság biztosítása)

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (nyilvánosság biztosítása)

Projektmenedzseri feladatok ellátása

Ajánlattételi felhívás a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez kapcsolódó projektmenedzsment (projektmenedzseri-, a
pénzügyi menedzseri- , illetve a jogi szakértői-) feladatok ellátására

Módosított ajánlattételi felhívás a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez kapcsolódó projektmenedzsment
(projektmenedzseri-, a pénzügyi menedzseri- , illetve a jogi szakértői-) feladatok ellátása

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (projektmenedzseri feladatok)

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (projektmenedzseri feladatok)

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról (projektmenedzseri feladatok)

Döntéshozatali záradék (ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.)

Megbízási szerződés projektmenedzseri feladatok ellátására (ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.)

A szerződés részteljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Kbt. 31.§ (1) e) pontja alapján

Tervezési feladatok

Ajánlattételi felhívás az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére

Ajánlattételi dokumentáció az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésére

Döntéshozatali záradék

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Tervezési szerződés

Műszaki ellenőri tevékenység

Ajánlattételi felhívás a Svájci – Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13.)” című projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri
tevékenység ellátása megbízási szerződés keretében

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ (műszaki ellenőri tevékenység)

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról (műszaki ellenőri tevékenység)

Döntéshozatali záradék (ARCHINVEST 97. Kft.)

Megbízási szerződés műszaki ellenőri tevékenység ellátására

Könyvvizsgálat

Megbízási szerződés könyvvizsgálói feladatok ellátására

Kivitelezés

Eljárást megindító felhívás

Ajánlattételi dokumentáció

Módosító hirdetmény I.

Módosító hirdetmény II.

Integritási megállapodás

Döntéshozatali záradék

Összegezés

Szerződés

 

Eszközbeszerzés

Közbeszerzési eljárást megindító felhívás

Közbeszerzési eljárás eredménye

Szerződés a berendezések szállítására