Meghívó

  1. napirend - Javaslat a 2015. évi nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretek felosztására

     1. melléklet A. változat

     1. melléklet B. változat

     2. melléklet

  2. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonú eszközök kezelésbe, használatba adására