Meghívó

 

1. napirend - Javaslat az Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása (patakmeder statikai megerősítése) - ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106 projekthez kapcsolódó kiegészítő építési beruházáshoz szükséges többletforrás biztosítására

2. napirend - Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére irányuló szándéknyilatkozat aláírására