Meghívó

1. napirend -  Javaslat véleményezési eljárás értékelésére és lezárására Ózd Város Településrendezési Tervének M-2 jelű módosításához

1. sz. melléklet

2. napirend - Javaslat az ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 „Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése” című projekt építési beruházásához szükséges többletforrás biztosítására (Zárt ülés lehetséges)