Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

2. napirend - Javaslat oktatással kapcsolatos állásfoglalás kialakítására

3. napirend - Javaslat az Ózdi Víz- és Csatornamű Kft. jogutódlással történő megszüntetésére

4. napirend - Javaslat a 2016. évi városrehabilitációs célú feladatokra rendelkezésre álló előirányzatból történő átcsoportosításra

5. napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására