Meghívó

1. napirend - Javaslat a 9259/2 hrsz.-ú ingatlan Magyar Állam részére börtön objektum építése céljából történő térítésmentes tulajdonba adására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére

2. napirend - Javaslat kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására

3. napirend - Javaslat társulási tagsági jogviszonyból származó 2015. II. félévi pénzügyi hozzájárulás megfizetésére

4. napirend - Javaslat közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására irányuló helyi akciócsoport megalakításával kapcsolatos döntések meghozatalára

5. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra