Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás és vagyonkezelési szerződés jóváhagyására (Zárt ülés!)

2. napirend - Javaslat informatikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes tulajdonba adására