Meghívó

1. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.......(..........) önkormányzati rendelete egyéb önkormányzati támogatásokról szóló 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2017. évben végzett tevékenységéről

3. napirend -  Javaslat körzeti megbízotti kinevezés véleményezésére

4. napirend -  Javaslat az Ózd Városi Rendészet 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadására

5. napirend -  Beszámoló az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

6. napirend -  Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2017. évi tevékenységéről  -  Javaslat a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

7. napirend -  Javaslat az Ózdi Távhő Kft. 2018/2019. évi gázbeszerzési szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadására

8. napirend -  Javaslat az ÓZDINVEST Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására

9. napirend -  Javaslat köznevelési intézmény egyházi fenntartásba adásával kapcsolatos szándék kinyilvánítására

10. napirend -  Javaslat az Ózdi Szakképzési Centrumot érintő intézményátszervezés véleményezésére

11. napirend - Javaslat köznevelési intézményvezetői megbízások véleményezésére  (Zárt ülés!)

12. napirend - Javaslat kitüntetések adományozására (Zárt ülés!)

13. napirend - Javaslat az Ózdi Járásbíróság pedagógus ülnökeinek megválasztására  (Zárt ülés!)

14. napirend - Javaslat önkormányzati perekkel kapcsolatos döntések meghozatalára  (Zárt ülés!)

15. napirend - Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről - Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

16. napirend -  Javaslat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó pályázat benyújtására

17. napirend -  Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. című pályázat benyújtására

18. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

19. napirend -  Tájékoztató a 2017. december 21. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

20. napirend -  Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

21. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat az EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése az Ózdi járásban” című nyertes pályázattal kapcsolatos támogatási szerződés aláírásának jóváhagyására