Meghívó

1. napirend -  Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (….) önkormányzati rendelete illetményalap megállapításáról

2. napirend -  Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására