Meghívó

1. napirend - Javaslat a 2019. évi úthálózat felújítására előirányzott keret felhasználására