Meghívó

1. napirend -  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2021-2035. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezésére

2. napirend -  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2017. január 1-től 2021. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

3. napirend -  Javaslat a drótos tetői adótoronnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

4. napirend -  Javaslat az ózdi belterületi 8627/3 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálására

5. napirend -  Javaslat a HEROSZ Ózdi Szervezetével kötött bérleti szerződés módosítására

6. napirend -  Javaslat az ózdi belterületi 17065/3 hrsz.-ú ingatlan meghatározott részére benyújtott vételi kérelem elbírálására