TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

KATA szerint adózó adóalanyok részére

 

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 16-18 §-ai  2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt ( a továbbiakban: Htv.).

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva- megszűnik. E tényt nem kell bejelenteni a vállalkozónak az önkormányzati adóhatósághoz, a változás hivatalból átvezetésre kerül.

Abban az esetben, ha az „új KATA” az adóalany számára már nem választható, de korábban a „régi KATA” alanyaként egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtani. E bevallás benyújtása során az adóalany dönthet arról, hogy egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmaz-e: átalányadózó esetén vagy 8 millió forint nettó árbevétel alattiként vagy KIVA alanyként. Amennyiben erre nincs lehetősége, akkor a főszabály, azaz a Htv. 39. § (1) bekezdése szerinti adóalap-számítást kell alkalmazni.

Az az iparűzési adóalany, aki jogosult az „új KATA” szerint leróni adókötelezettségét és a helyi iparűzési adóban az önkormányzati adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni (és már a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is ezt az adózási formát választotta) ezt az igényét elektronikus úton külön be kell jelenteni a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon az önkormányzati adóhatóság felé.

A bejelentést legkésőbb október 15-ig teheti meg, ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére.

 

                                                                      

                                                                                  Önkormányzati Adóhatóság