Testületi döntések
Város
2021. okt. 1.

Testületi döntések

Rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak ma délelőtt a Városháza nagy tanácstermében, ahol három témát érintettek.

Elsőként Ózd és az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., Gördülő Fejlesztési Terv elnevezésű projektjéről tanácskoztak. Ebben a 2022-től 2036-ig tartó időszakra tervezett szennyvíz és ivóvíz-hálózaton megvalósítandó felújítások és pótlások szerepelnek. Ezt a grémium véleményezte és a szolgáltató továbbítja a megfelelő hivatalhoz. Másodikként a dr. Varga László, az Ózdi Rendőrkapitányság vezetője által előterjesztett napirendi pontról döntöttek. Eszerint Kasza István címzetes rendőr törzszászlóst körzeti megbízotti feladatokra nevezték ki. Végül zárt ülés keretében tárgyaltak egy korábbi üggyel kapcsolatos fellebbezés elbírálásáról.

„Ózd város önkormányzata mai rendkívüli testületi ülésén elfogadta a vízi közművekről szóló gördülő fejlesztési tervet a következő időszakra vonatkozólag. Emellett jóváhagyta az Ózdi Rendőrkapitányságon új körzeti megbízott kinevezését, valamint egy szociális ügyben kellett sajnos a törvényi kötelezettség miatt elutasítanunk. Egy ajánlattal fogunk élni a kérelmező számára, hogy egy egyszeri segélyre nyújtsa be a kérelmét” - mondta Janiczak Dávid, polgármester.