Elkezdődött a rákötés a szennyvízcsatorna-hálózatra2021. március 30. (kedd) 08:22 - Városnews/10199_0_300.jpgVéget ért a „Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városban” elnevezésű projekt. A célterületeken élő lakosság előtt megnyílt a lehetőség a rákötésre. Ehhez egy év áll rendelkezésükre.

2020. 12. 14-én véget ért a „Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése Ózd városban” elnevezésű projekt. Ennek keretében tíz célterületen összesen 2761 darab új szennyvízbekötés valósult meg, 47 435 méter gravitációs és 5 702 méter nyomott rendszerű vezeték kiépítésével.

A projekt lezárultával lezajlott a műszaki átadás-átvétel folyamata, így a lakosság számára is lehetővé vált a rendszerre való csatlakozás. A leendő ügyfeleknek egy év áll rendelkezésére, hogy a házi bekötést kiépítse, és megkösse a szerződést a rendszert üzemeltető Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel.

A rákötési igényt az ÉRV Zrt.-nél kell jelezni a Megrendelő adatlap kitöltésével. A bekötést DN 110 KG-PVC vezetékből és a kereskedelmi forgalomban kapható KG-idomokból kell kivitelezni, fokozottan ügyelve a lejtésviszonyok és a vízzáróság szakszerűségére.

A házi bekötéssel vagy a helyreállítással kapcsolatos problémákra a kivitelező hároméves garanciális kötelezettséget vállal. Ezzel kapcsolatos bejelentéseket az Ózdi Városüzemeltető Intézménynél lehet megtenni.

Vissza