Ünnepi alkalom (képgalériával)2021. május 25. (kedd) 09:00 - Egyháznews/10349_0_300.jpgNyolcan konfirmáltak az újtelepi református templomban. Az istentiszteleten a prédikációt követően a fiatalok ünnepélyesen megfogadták, hogy Jézus Krisztus igaz követői lesznek. Ettől fogva a közösség teljes értékű tagjainak számítanak majd. A szertartás végén úrvacsorát tartottak.

Szinte egyetlen szabad hely sem maradt az újtelepi református templomban, hiszen ünnepi istentiszteletre várták a híveket. Az alkalom apropóját nem csak a pünkösd szolgáltatta, hiszen több fiatal is most konfirmált. Ennek lényege, hogy a megkeresztelt ember, mint aki elnyerte a hit ajándékát, a gyülekezet nyilvánossága előtt tesz bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntéséről. Ez magába foglalja a bűnbánat, a megtérés lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását is.

„A közösség mindig nagy örömmel fogadja őket. Talán többen is lehetnének, de mindig azt nézzük, hogy hálát adunk azokért, akik itt vannak velünk. Az idősek is örömmel veszik, hogy van kinek tovább adni a tudást. Valahol ez az élet jele is, hiszen tovább él bennük a gyülekezet” - fogalmazott Csikainé Mihalik Éva, református lelkész.

Az igehirdetést követően a konfirmandusoknak számot kellett adniuk arról a tudásról, amit az elmúlt időszakban szereztek. Kérdés-felelet formájában válaszoltak olyan kérdésekre, mint például: Mivé lesznek azok, akik konfirmáltak? Mit jelent magyarul a konfirmáció szó?

A fiatalok egyébként hónapokkal ezelőtt kezdtek el készülni, hogy megfelelő tudást szerezhessenek a konfirmációra, amely által most az egyház úrvacsorázó tagjaivá váltak.


0349_0_t 0349_1_t 0349_2_t 0349_3_t
0349_4_t 0349_5_t 0349_6_t 0349_7_t
0349_8_t 0349_9_t 0349_10_t 0349_11_t
0349_12_t 0349_13_t
Vissza