Képviselő-testületi ülés2020. augusztus 26. (szerda) 12:14 - Önkormányzatnews/9586_0_300.jpgA 2020. augusztus 28-án (pénteken) 8.30 órakor kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../..... (.......) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló 16/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 9259/3 és 9259/4 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására kiírt pályázatok elbírálására (Zárt ülés lehetséges!)

3. napirend - Javaslat Ózd város településrendezési eszközeinek a 25. sz. főút környezetét érintő felülvizsgálata, módosítása környezeti értékelési és partnerségi egyeztetési eljárása lezárására

Vissza