Ózdfalu

Ózdfalu Baranya megyében, az Ormánság területén fekszik. Írott dokumentum először 1296-ban említette a nevét, Owzd alakban. Az 1907-es magyarországi helységnévrendezés során - mivel az országban két Ózd nevű település is volt - az ormánsági Ózd neve a falu toldalékkal egészült ki.

1938-ban a községnek 394 lakosa volt, valamennyien magyarok és római katolikus vallásúak. Az 1950-es évektől Ózdfalu népessége fogyni kezdett; napjainkban alig több mint 180 lelket számlál. A lakosság apadását több tényező együttes hatása eredményezte, így például a háztáji gazdálkodás beszűkülése és a városi munkahelyek vonzereje. A fiatalok elvándorlása nemcsak a születések számának csökkenését vonta maga után, de szükségessé tette a közoktatás és az egészségügy reformját is. Ezen a területen a központi szerepet a szomszédos Bogádmindszent vette át.

Az utóbbi évtizedben - a pályázati lehetőségeknek köszönhetően - számottevő infrastrukturális fejlesztés valósult meg a községben. Emellett azonban továbbra sem törpülnek el a munkanélküliségből fakadó gazdasági-társadalmi problémák.