Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2022. okt. 12.

Képviselő-testületi ülés

A 2022. október 13-án (csütörtökön) 10.00 órától kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Javaslat a 16577/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának értékesítésére

4. napirend - Javaslat a HÉTVÖLGY Ózd és Térsége Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelemek kezelésbe adására

6. napirend - Tájékoztató az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022/2023. évi gázbeszerzési szerződéséről

7. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Javaslat menedzsmentterv elfogadására az energia-áremelkedés hatásainak enyhítése érdekében