Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2022. nov. 29.

Képviselő-testületi ülés

A 2022. december 02-án (pénteken) 11.00 órától kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

Közmeghallgatás meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a Környezetvédelmi Intézkedési Tervhez biztosított keretösszeg felosztására

3. napirend - Javaslat a Hódoscsépányi Sport Egyesület által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

4. napirend - Javaslat a Kazincbarcikai Tankerületi Központ által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára

5. napirend - Javaslat a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosítására

6. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő gázvezeték hálózatra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítására

7. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 7119 hrsz.-ú, Lomb úti temetőben megépült kerítés üzemeltetésbe adására

8. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén megépült buszvárók kezelésbe adására

9. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervére

10. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023-2026. évi stratégiai ellenőrzési tervének elfogadására

11. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

12. napirend - Tájékoztató az Ózd város közterületeire vonatkozó 2022/2023. évi téli útüzemeltetési tervről

13. napirend - Tájékoztató az Ózd város közterületeire vonatkozó téli válságtervről a 2022/2023. évi rendkívüli hóhelyzet esetére

14. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

Új napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a köztemetők használatának rendjéről és a temetkezésről szóló 11/2022. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Új napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2022-2036. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására