Pénzügyi kérdések
Város
2021. szept. 10.

Pénzügyi kérdések

Több technikai módosítást is tettek a város vezetői a mai rendkívüli testületi ülésen. A bizottságok a közös döntéshozatal előtt minden napirendi javaslatot sorra vettek.

Ma délelőtt mind a négy bizottság összeült, hogy megtárgyalja az előterjesztett pontokat a képviselő-testületi ülés előtt. Elsőként az Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság összevonva kezdte átvenni a napirendi javaslatokat. Mindent egybehangzóan elfogadtak. Ezt követően a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ült össze. Az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. korszerűsítési terve kapcsán dr. Almási Csaba, Ózd város jegyzője alaposabb előkészítés céljából javasolta a napirendi pont levételét, melyet így további munkák után egy későbbi testületi ülésen szeretne tárgyalni.

„Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy ezek az összegek minél hatékonyabban legyen elköltve. Nekem ott van a kérdőjel, hogy itt olyan folyóméter összegek jönnek ki, az anyagköltségen túlmenően, amit nem feltétlenül tartunk életszerűnek. Ezért kell ezt most még egyszer átnézni” - mondta dr. Almási Csaba, jegyző.

A bizottsági üléseket követően elkezdődött a képviselő-testületi ülés, amelyen közösen sorra vették a napirendi pontokat. Volt szó gyermekétkeztetési díjak megállapításáról, szociális és gyermekjóléti ellátások formáiról és béreiről, valamint település támogatási kérelmekről is. Ezeket a javaslatokat a tagok egybehangzó igennel elfogadták. A folytatásban szó esett az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. munkájának további igénybevételéről és eredményeinek kimutatásáról. A cég működést érintő beszámolójával egyetértettek. Emellett nem érkezett pályázat a könyvtár igazgatói posztjának betöltésére.

„Sajnálatos módon ismét nem érkezett be pályázat a könyvtár igazgatói munkakör betöltésének pályázatára, így nem tudunk eredményt hirdetni, eredménytelennek kell nyilvánítanunk, és javaslom, hogy a könyvtár jelenlegi megbízott vezetőjét ismét egy százhúsz napos időtartamra bízzuk meg a feladat ellátásával, miközben a képviselő-testület újra megpályáztatja a jogszabályoknak megfelelően ezt a pozíciót” - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester.

A rendkívüli ülésen egyik pont sem váltott ki nézeteltérést. A megjelentek minden témában egybehangzó igennel szavaztak. Az utolsó napirendi javaslat civil szervezetek támogatásának jóváhagyására tett javaslat volt, amelyet előterjesztője Farkas Péter Barnabás alpolgármester részletesen kifejtett. Ehhez is mindannyian támogatásukat adták.