Négy napirendi pontot tárgyalt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Önkormányzat
2023. febr. 8.

Négy napirendi pontot tárgyalt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése és a bizottság munkaterve is téma volt az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság ülésén.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság napirendjén is a legfontosabb téma a város 2023. évi költségvetési tervezete volt. Dr. Almási Csaba, a város jegyzője ismertette ennek részleteit. A rendelettervezet költségvetési fő száma 6 milliárd 14 millió forint. Az előkészítés során meg kellett felelni az átláthatóság, az egyensúly és a stabilitás alapelvének is, azaz a mérleg bevételi és kiadási oldalának is meg kell egyeznie.

„Kötelező feladatok ellátása 1,2 milliárdba kerül. Ebből durván egy olyan 800 millió forintot tudott a kormány, illetőleg az állam segítséget nyújtani két formában. Az egyik, hogy a távhő díja csökkent, a másik, hogy adott egy egyszeri támogatást, a másikat pedig az önkormányzatnak kellett hozzá tenni. Ez abból jött, hogy 2022-ben is és 2021-ben is egy takarékos gazdálkodást folytattunk” - mondta dr. Almási Csaba, jegyző.

A jegyző elmondta, ha nem lenne az a 439 millió forint, amelyet a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tudott félretenni a város, akkor nem sikerült volna elérni azt a célt, hogy minden munkavállalójukat megtartsák a fizetések csökkentése nélkül. A költségvetés feszített, azonban olyan kiadási tételek is szerepelnek benne, mint a sportszervezetek és a városi rendezvények támogatása. Ezek azonban jelentősen kevesebbet kaptak, mint az előző években.

Obbágy Csaba, a bizottság tagja tett egy módosítási javaslatot az egyházak támogatásával kapcsolatban 2 millió Ft átcsoportosításáról, valamint kritikával illette a jó tanulók ösztöndíj programjára szánt keretet. A város polgármestere kiemelte, hogy a saját intézményeik működését és a város stabilitását tekintik prioritásnak, emellett pedig elmondta, hogy különösen fontos és eredményes az ösztöndíj program, amely 2016-os bevezetése óta többszörösére emelkedett a város középiskoláiban a jogosult jó tanulók száma.

„Egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amiben én azt gondolom, hogy elsőként nyilván a kötelező feladatok ellátására kell fordítanunk és sajnos nincsen választási lehetőségünk, hogy inkább ezt vagy inkább azt támogassuk. Ha tovább megyünk a támogatásokkal, akkor a következő a nem kötelező feladatoknak a támogatása kell hogy legyen a sorban, és csak az utolsó az, hogy olyan szervezetet is támogassunk, aki más és több más forrásból is kap támogatást” - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester.

Továbbra is szükség lesz takarékosságra, azonban jelenleg úgy látszik, hogy a város stabil működését ebben az évben is sikerül évközi folyószámla hitelkeret nélkül finanszírozni. A napirendi javaslatok között szerepelt továbbá az Ózdi Városi Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, valamint a bizottság 2023. évi munkatervének elfogadása is. Minden napirendi pontot elfogadott a grémium.