Ingatlanok értékesítése, üzleti tervek és rendeletmódosítások – Ülést tartott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Önkormányzat
2023. márc. 28.

Ingatlanok értékesítése, üzleti tervek és rendeletmódosítások – Ülést tartott a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Több tízmillió forintos bevételt jelentő ingatlanértékesítés elfogadását javasolja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. Üzleti tervek és rendeletmódosítások is szerepeltek a napirendi pontok között.

A Városháza nagy tanácstermében tartott ülést Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. Elsőként az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint a közterületek használatáról és a közösségi együttélés egyéb alapvető szabályairól szóló rendeletet módosították a tagok.

„Három dolog került be a rendelet preambulumába. Az egyik a lakástörvény 34. paragrafusára való hivatkozás, a második a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény 13. paragrafus első bekezdése, 10. pontját kellett betenni. A hajléktalanná válás megelőzésének biztosításáról szól ez a rendelkezés. A negyedik pedig a véleményezési jogkör kiegészítése, szintén a lakástörvény 79. paragrafusa alapján” - mondta dr. Almási Csaba, jegyző.

A napirendi javaslatok között az önkormányzati cégek 2023. évi üzleti terve is helyet kapott. Az ÓSÉK, az ÓMÉK és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. esetében nem, az ÓzdInvest Kft. beszámolójánál viszont merültek fel kérdések. Dr. Csuzda Gábor hiányérzetét fejezte ki, miszerint a tervezetben nem szerepel a Cserdalápai temető körbekerítése, amelyet már többször is szóba hozott. Először Janiczak Dávid polgármester reagált a felvetésre. Elmondta, hogy több megoldásra váró feladata is van a cégnek a működő temetőkben, amelyek megvalósítása prioritást élvez. Hozzátette, hogy a Cserdalápai temetőben 496 sírhely van, amelyből 360 lejárt. Ebből további 320 ismeretlen.

„2022-ben, tehát az előző évben 5 darabot váltottak meg. Az ebből befolyó bevétel nem érte el a 38.000 forintot. Tehát úgy tudnák körbekeríteni ezt a lezárt temetőt, hogy más, működő, nagyobb bevételt termelő temetőkben befolyt összeget nem arra fordítanák, hogy ott az elmaradásokat pótolják és a fejlesztéseket elvégezzék, hanem ebben a temetőben végezzék el azokat a feladatokat, ahonnan se bevétel nem jön, se a nagy többségének a hozzátartozója nem ismert már” - emelte ki Janiczak Dávid, polgármester.

Hozzátette továbbá, hogy nyilvánvalóan megoldást kell találni erre, de egy megadott sorrend alapján haladnak. A lejárt sírhelyek hozzátartozóit nehéz, sok esetben lehetetlen elérni, így apránként tudják kitermelni a munkálatokhoz szükséges összeget.

„Minden évben látszott az üzleti tervünkben is és a beszámolónkban is, hogy minden évben csinálunk valamely temetőben kerítés pótlást vagy kerítés építést. Most éppen, ebben az évben a Bolyki temető jutott sorra, mert ugye minden temetőből eltulajdonították a kerítést. Ebben az évben a Bolyki temetőben van előirányozva ez a munkálat” - tette hozzá dr. Tóth Andrea, az ÓzdInvest Kft. ügyvezetője.

Egy, a Bem úton található terület térítésmentes átvételéről is döntöttek a megjelentek. Itt három társasház található, amelyeket közúton nem lehetett megközelíteni. A vásárlás az ott élők terhére történt, az önkormányzat pedig cserébe a következő adandó lehetőségnél felújítja az odavezető, rossz minőségű utat. Ezen felül egyébként számos ingatlan értékesítésére is sor került, amelyekből több tízmillió forintos bevétele származhat a városnak.

„Volt több ingatlan értékesítés. Voltak kisebb ingatlanok. Somsályfőben lakásokat értékesítettünk, valamint az előző testületi ülésen létrehoztunk egy Eseti Bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy két területnek a pályázatát elbírálja. Három jelentkező jött be. A nyertes pályázóval az önkormányzat 46.500.000 forintért tud szerződést kötni. A bizottság azt javasolja a testületnek, hogy a nyertes pályázóval kösse meg a szerződést” - nyilatkozta Kiss Sándor, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

A bizottság tagjai tizenkilenc napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek mindegyikét egyhangú igennel fogadtak el, valamint elfogadásra javasolták a képviselő-testület számára is.