Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2023. jún. 28.

Képviselő-testületi ülés

A 2023. június 29-én (csütörtökön) 11.00 órától kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat kitüntetések adományozására (Zárt ülés!)

3. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 5036 hrsz.-ú, természetben Ózd, Alkotmány út 2. sz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

4. napirend - Javaslat az Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

5. napirend - Javaslat civil szervezetek 2023. évi támogatására

6. napirend - Javaslat a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

7. napirend - Beszámoló az Ózd Városi Rendészet 2022. évben végzett munkájáról

8. napirend - Beszámoló az Ózdi Városi Könyvtár 2022. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

9. napirend - Beszámoló az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről

10. napirend - Tájékoztató a 2022. évben megvalósított közfoglalkoztatási programokról