Pályázatkiírás, átszervezés, támogatás, beszámolók – Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület
Önkormányzat
2023. jún. 29.

Pályázatkiírás, átszervezés, támogatás, beszámolók – Rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület

Új osztály jön létre a Polgármesteri Hivatalban. Pályázatot írtak ki az Alkotmány úti Óvoda épületének értékestésére. Ma rendkívüli ülés keretében döntött a testület.

10 órától az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, negyedórával később a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, majd az Ügyrendi és Rendészeti Bizottság tagjai vitatták meg a képviselő-testület elé kerülő napirendi javaslatokat. A képviselő-testületi ülés ezután kezdődött, a 14 képviselőből öten hiányoztak, a polgármesterrel együtt így tízen vettek részt a szavazásban. A tervezett tíz napirendből egyet levettek, így összesen kilencet tárgyaltak. Köztük az Egri Főegyházmegye kezelésében lévő Alkotmány úti Óvoda épületének jövőjét. Mint ismert ezt korábban már felajánlották a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére Családok Átmeneti Otthona kialakítására, melyre pályázati forrást nyertek. Az Alkotmány úti ingatlan gördülékeny megvásárlásához írtak ki a mai ülésen pályázatot.

„Három szervezetet kell meghívni, ők szerepelnek a határozati javaslatban és egy bruttó 67 millió Ft-os ingatlanbecslési árat is kaptunk már az épületre, és függő módon írjuk ki a pályázatot, ami annyi jelent, hogy szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor, hogyha az egyház a vagyonkezelésből visszaadta az önkormányzatnak az épületet, valamint a magyar állam lemond az elővásárlási jogáról” - tette hozzá Janiczak Dávid, polgármester.

A pályázati eljárás lebonyolításához egy 5 fős eseti bizottságot is létrehoztak. Dr. Csuzda Gábor frakcióvezető két módosító javaslatot indítványozott az épület megőrzése és a Családok Átmeneti Otthona működtetésének érdekében. Az előterjesztő polgármester mindkettőt fogadta az épület jövőjének biztosítására.

„Minimum 10 évig vállalják ennek az intézménynek a működtetését és szeretném azt is kérni, hogy egy visszavásárlási jogot is kössünk magunknak, már most ebben a fázisában ennek a folyamatnak” - mondta dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

Ez utóbbit határozatlan időre kötik ki, az előbbi javaslatnál pedig az öt év módosult tízre. Július 1-jétől új osztály jön létre a Polgármesteri Hivatalban. A Településfejlesztési Osztály városüzemeltetéssel és védelmi igazgatással kapcsolatos feladatai, valamint egyes a Hatósági és Szociális Osztály szervezetében ellátott tevékenységek a Gazdasági Irodából átkerülnek a Jegyzői Irodába egy új osztály, a Városüzemeltetési Osztály keretében.

„Ez a Városüzemeltetési Osztály fogja ellátni a telepengedélyek kiadását, a salakos házak intézését, illetőleg oda fog kerülni a központi címjegyzéknek a kezelése” - emelte ki dr. Almási Csaba, jegyző.

A képviselő-testület elosztotta a civil szervezetek támogatására fordítható 4 milliós keretből megmaradt tartalék összeget. A 440 ezer forintos maradványból tíz civil szervezet részesült, ezzel az idei civil keret kiürült. A mai ülésen engedélyezték a jövő tanévben indítható óvodai csoportok számának növelését, valamint a maximális csoportlétszám túllépését. Elfogadták az Ózd Városi Rendészet, az Ózdi Városi Könyvtár, az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2022. évi beszámolóját is.