Sajtóközlemény
Hírek
2023. júl. 4.

Sajtóközlemény

Sikeresen lezárult „A tiszta víz titka" - szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában” elnevezésű program.

Az ÉRV. Zrt. többéves komplex szemléletformáló programsorozatának keretében közös gondolkodásra és tettekre buzdította a társadalmi szereplőket, többek között a fenntarthatóság, a környezet- és vízbázisvédelem, az észszerű vízfelhasználás, a tudatos közműhasználat, a körforgásos gazdálkodás, illetve a víziközmű-szakma presztízsének növelése érdekében. A 136 275 000 Ft, vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével megvalósuló KEHOP-2.1.7.-19-2019-00024 „A tiszta víz titka" - szemléletformáló program az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. megvalósításában” elnevezésű program sikeres zárásáról 2023. június 29-én adtak számot azon a sajtónyilvános projektzáró rendezvényen, amelyet a Társaság székházában, Kazincbarcikán tartottak.

Az ÉRV. Zrt. az elhivatott szakmai munkája mellett mindig is kitüntetett figyelmet fordított a társadalmi felelősségvállalásra. A pályázat megvalósítása során a közszolgáltató az együttműködő partnereinek közreműködésével hívta fel a lakosság figyelmét a fókuszterületekre, szinte valamennyi korosztályt megszólítva és bevonva az aktivitásokba, ezzel közel 22 000 aktív és több százezer passzív elérést produkálva.

CÉLTERÜLETEK:

 • a víz szerepe és értéke, a környezet- és vízbázisvédelem, a fenntarthatóság, a tudatos vízfelhasználás,
 • a műanyaghulladék visszaszorítása, a csapvízfogyasztás előnyei,
 • a víz és az egészség kapcsolata,
 • a víziközmű-szolgáltatói feladatok mindennapi életben betöltött szerepének bemutatása,
 • a szakma presztízsének növelése,
 • a hivatás vonzóvá tétele a fiatalok számára, a szakma és azon belül a szakmacsoportok becsülete,
 • az ezzel a területtel foglalkozó oktatási intézmények népszerűsítése,
 • a bizalomnövelés,
 • a tudatos közműhasználatra nevelés (a rendeltetésszerű csatornahasználat, a vízmérők rendszeres ellenőrzése),
 • az innovatív, környezetkímélő, energiahatékony technológiák, megújuló energiák alkalmazása,
 • a csatornahálózatra való rákötések ösztönzése,
 • a körforgásos gazdaság támogatása,
 • a papírmentes ügyintézés szélesítése, az elektronikus fizetési módok használata,
 • a felhasználói elégedettség növelése. 

A „VÍZHÍR-FORRÁS KAMPÁNYBAN” a projektben dolgozó szakemberek különböző programokra települtek ki. Többek között tematikus táborokban, fesztiválokon, sporteseményeken, strandon, egészség- és környezetvédelmi napokon, véradó és humanitárius akciósorozatokon, állásbörzéken beszélgettek az emberekkel, és a célterületek témáit érintő kvízek kitöltésére ösztönözték őket.

A „(K)ÚT-ON KAMPÁNY” „Hogy fest?” aktivitása során a közkutakkal, a „Frissíts!” programban a párakapukkal, a „Kisütötték: Gyűjtsük olajozottan!” akció során pedig a használt háztartási sütőolaj-gyűjtésével kapcsolatos feladatokat valósították meg.

A „TÁROZÓ TÚRASOROZAT” keretében több célcsoportra is fókuszálva, az ÉRV. Zrt. kezelésében lévő víztározók festői szépségű természeti környezetét mutatták be.

A „VÍZSTAFÉTA KAMPÁNYBAN” több oktatási intézményben interaktív tanórákat tartottak a szakemberek.

A „VIZES NAGYRENDEZVÉNYEK” programsorozatban a Víz világnapjához kötődő Vizes élménynapon, a Vizes dinasztiák napjain, a Víz-Íz-Zene Fesztiválon, illetve a szemléletformáló szakmai napon, a Vizes expón vehettek részt az érdeklődők.

„AZ EGYÜTT A FELHASZNÁLÓKKAL” akcióban lakossági tájékoztató- és nyereményjátékok keretében a „Csatlakozzon Ön is az ÉRV. Zrt. szennyvízcsatorna-hálózatához!”, a „Közösen a környezetünkért!”, a „Vízmérőóra- és tapasztalatcsere”, az „Ahol mindig Ön a legfontosabb!” és a „Csapvizet az asztalra!” program valósult meg.

A szemléletformáló projekt során egységes arculatú tájékoztató kiadványok, tematikus filmek, rádiós műsorszámok és a közösségi média felületei segítették a szakembereket abban, hogy elérjék a felhasználókat. Létrejött „A tiszta víz titka” aloldal, a mobileszközökön pedig applikáció segítségével vonták be a lakosságot a szemléletformálásba.

Tanösvényeket hoztak létre a Lázbérci, a Rakaca-völgyi és Komravölgyi víztározó környezetében, a Hasznosi és a Csórréti vízművekben kialakított új terepasztalok segítségével pedig kiválóan szemléltethető a víz útja a vízgyűjtő területektől, a nyersvízkivételen át a víztisztító művekig. Az erdei iskolai programba bevont Lázbérci gátőrházak udvarán kialakított „vizes” játszótérrel a gyermekek nyelvén valósították meg az élményszerű edukációt.

A közszolgáltató a projekt teljes időtartama alatt szoros kapcsolatot ápolt a média képviselőivel: a helyi, a térségi és a regionális médiumok a szemléletformáló aktivitásokról rendszeresen hírt adtak a felületeiken.

Mindezek eredményeképpen a projekt megvalósította a több mint háromszázezres passzív elérést, ami azt jelenti, hogy ennyien, valamilyen formában biztosan találkoztak „A tiszta víz titka” program kommunikációs üzeneteivel.

Az ÉRV. Zrt. a KEHOP-2.1.7-19-2019-00024 azonosító számú pályázata kapcsán 100 %- os támogatási intenzitás mellett 136 275 000 Ft támogatásban részesült a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozással.

Bár a projekt 2023. 06. 30-án befejeződik, az ÉRV. Zrt. az elért eredményekre építve tovább folytatja a szemléletformáló tevékenységét.

„Nagyon nehéz, küzdelmes időszak van mögöttünk. Gondoljunk csak a pandémiára, a háború okozta energiaválságra, a klímaváltozás eredményeként jelentkező elhúzódó óriási aszályra, illetve a villámárvizekre, a szektor átalakulásából adódó szervezeti változásokra. Komoly kihívások, amelyek önmagukban is jelentős feladatokat róttak ránk a napi feladatok mellett. Ugyanakkor áldozatkész Kollégáink vállalták, hogy a fenntarthatóság és a jövő biztonsága érdekében a szakmai munkánk mellett megvalósítsuk ’A tiszta víz titka’ szemléletformáló kampányunkat is.
Óriási élmény volt megtapasztalni a közösség erejét, és azt, hogy az emberek fogékonyak az új ismeretekre. Igazi csapatépítő munka volt, amelynek kommunikációs termékeit, tapasztalatait és kapcsolatait a jövőben sokáig alkalmazhatjuk. Ennek a kampánynak a vége egyben egy új korszak kezdete is, amelyben még nagyobb hangsúlyt kívánunk fordítani a tudatos szemléletformálásra.”-hangsúlyozta a záróesemény köszöntőjében Lőrinc Ákos, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója.

További információ a projektről: www.ervzrt.hu; www.atisztaviztitka.hu; ÉRV. Zrt. - A tiszta víz titka - hivatalos

Tájékoztatás kérhető:

ÉRV. Zrt. Kommunikációs és PR Iroda: elérhetőségek: 06 48 514-500/135; 06 70 647 6605; kommunikacio@ervzrt.hu