Ünnepi szentmise
Egyház
2021. okt. 7.

Ünnepi szentmise

Ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek az Ózdi Görögkatolikus Parókián. A templombúcsú alkalmával dr. Janka Gábor parókus Szent Lukács apostol evangéliumából olvasott fel.

Az Ózdi Görögkatolikus Egyházközség fennállásának 78. évfordulóját ünnepelték a hívek. A templomot teljesen megtöltötték mind a gyülekezet tagjai, mind a környező településekről érkezők. A hagyományokhoz híven idén is vendég parókusok érkeztek, ők tartották meg a szentmisét. Dr. Janka Gábor parókus, Szent Lukács evangéliumából olvasott fel.

„Abban az időben Jézus betért egy faluba, és egy Márta nevű asszony befogadta a házába. Volt neki egy Mária nevű húga, aki Jézus lábaihoz ülve hallgatta a szavát. Márta pedig sürgött-forgott a sok házi dologgal. Egyszer csak megállt és így szólt. Uram nem törődsz-e vele, hogy húgom egyedül hagy engem szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem. Az Úr azonban így válaszolt neki: Márta sok mindenre van gondod és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges” - fogalmazott dr. Janka Gábor, parókus.

Az igehirdetést Szikora Benedek iskolalelkész tartotta. Szót ejtett az élet terheiről, nehézségeiről és arról, hogy Márián keresztül, az ő közbenjárásával megérezhetjük Isten szeretetét. A templombúcsú alkalmával Szűz Mária oltalmáért és pártfogásáért könyörögtek a hívek.

„Kívánom, hogy ennek a közösségnek a tagjai, minden jelenlévő, minden vendég, aki itt van ezen a búcsú ünnepen megtapasztalja azt, hogy az istenszülő Szűz Márián keresztül örömet találunk bánatainkra, az irgalom rajta keresztül megjelenik, és ha továbbra is úgy tiszteljük Szűz Máriát, akit a keruboknál tiszteltek, és a szerákoknál dicsőbb bizonyára továbbra is minden kérésünk, minden imádságunk meghallgatásra talál” - mondta Szikora Benedek, iskolalelkész.

Az istenszülő oltalmára felszentelt templom körül a liturgia után körmenetet tartottak. A négy állomáson, a négy evangéliumból olvastak fel részleteket. Ezt követően Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus agapéra várta a híveket, ahol beszélgethettek az elhangzottakról.