Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2024. ápr. 26.

Képviselő-testületi ülés

A 2024. április 29-én (hétfőn) 13.00 órától kezdődő rendkívüli képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (.…) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének teljesítéséről

2. napirend - Javaslat a 2023. évi költségvetési maradvány felhasználására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./….. (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat „az ózdi belterületi 7710 és 7438/4 hrsz.-ú, Ózd, Meggyes út – Katona József úti Óvoda mögötti partfal károsodás” helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

5. napirend - Javaslat kitüntetés adományozásáara (Zárt ülés!)

6. napirend - Javaslat a szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására (Zárt ülés!)