A szabadság napja - Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek az Antalköz József téren
Város
2022. okt. 23.

A szabadság napja - Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek az Antalköz József téren

Az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtek az ózdiak az Antalköz József téren. A történelmi egyházak képviselői imádkoztak a halottakért.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 33. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen gyűltek össze a megemlékezők az Antalköz József téren, a lyukas zászlónál. A Rákóczi induló zenéjére vonultak, majd díszőrséget álltak a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület huszárjai. A Himnusz meghallgatását követően Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos mondott ünnepi köszöntőt.

„Ha van tanítás, melyet ez ünnepen át kell adnunk a gyermekeinknek, akkor pontosan az a gondolat: legyenek makacsok, büszkék és rendíthetetlenek. Ne higgyenek azoknak, akik felszolgálják a nemzetet a külföldi érdekeknek, mert ők nem akarják igazán nemzetünk boldogulását. Azt gondolják, az ő hangjuk messzebbre elér, ha idegen pénzből, a júdáspénzből, levetkőzik magyarságukat, s messze földön szapulják nemzetüket. Amit ők béklyónak mondanak, valójában pajzs és vért, ami nélkül nincs önrendelkezés, nincs nemzeti érdek, s Magyarországnak nem létezhet jövője. Védjük meg ma közösen Magyarországot! Az 56-os forradalom hősei ma azt üzenik most nekünk: Mindig csak előre, ne hátra! Isten óvja Magyarországot, s a magyarokat!” - hangsúlyozta Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.

A történelmi egyházak képviselői tekintettek vissza a múltba, és imádkoztak a résztvevőkkel együtt a szabadságharcban elesettek lelki üdvéért. Elsőként Bodnár Dániel, görögkatolikus parókus kérte az elhunytak lelkének üdvét.

„Ki letiportad a halált, legyőzted az ördögöt és világodnak életet ajándékoztál, önmagad urunk nyugtasd meg elhunyt hős szolgáidnak lelkét a világosság, a kellem és a felőrölés helyén. Hol nincs fájdalom, sem aggódás, sem sóhaj. Mint jóságos és emberszerető, bocsájtsd meg összes bűneiket, melyeket szóval, tettel vagy gondolattal elkövettek, mert nincs ember, ki él és ne vétkezne” - fogalmazott Bodnár Dániel görögkatolikus parókus.

Csikainé Mihalik Éva, református lelkipásztor a harmincnegyedik zsoltár szavait közvetítette a megjelentek felé, amelynek címe: Isten megsegíti övéit.

„Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta és bajából kiszabadította” - mondta Csikainé Mihalik Éva, református lelkipásztor.

Tóth Melinda, evangélikus lelkész, Istentől először áldást kért a magyar népre, majd azt, hogy ne ismétlődjenek meg még egyszer a 66 évvel ezelőtt történt események.

„Áldjon meg az Isten bennünket, mint Istennek kicsi és mégis nagy népét, hogy tudjanak úgy beszélni rólunk, hogy adtuk a tudósokat, adtuk az értékes embereket, adtuk a felfedezőket, feltalálókat. Oly sok nagyszerű embert adtunk szerte ebben a világban és hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk még ebben a kicsiny hazában most itt is. Így legyen az Úr mindazokkal, akik adták az életüket bármilyen módon és bárhol. Áldja meg az Úr őket odaát és áldjon meg bennünket itt is, hogy tudjunk küzdeni, hinni, embernek lenni ebben a szabad életben, amit az Isten ad mindannyiunk számára” - hangsúlyozta Tóth Melinda, evangélikus lelkész.

A könyörgéseket követően az ÓMI Zenés Színház ünnepi műsorát láthatta a közönség. Az ünnepség végén a Gömöri Lovas és Népi Hagyományőrző Egyesület közreműködésével helyezték el a koszorúkat a résztvevők. Tiszteletét tette Riz Gábor országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Ózd Város Önkormányzata nevében Janiczak Dávid polgármester és Zsuponyó Anett alpolgármester, illetve több civil szervezet is. A nemzetiségi önkormányzatok mellett pedig a helyi politikai pártok képviselői is elhelyezték a kegyelet virágait az emlékmű előtt. Ezt követően a Szózattal és a Székely Himnusszal zárult az október 23-ai történéseknek emléket adó esemény.