június 22.

Meghívó


1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázattal kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatok megtételére

3. napirend - Javaslat a 25. számú főút Szentdomonkos-Ózd közötti szakaszának fejlesztésére készített tanulmányterv önkormányzati jóváhagyására

4. napirend - Javaslat közterület elnevezésével kapcsolatos döntés meghozatalára

5. napirend - Javaslat önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft-t érintő Állami Számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló döntés meghozatalára

7. napirend - Javaslat az Ózd Városi Rendészet vezetői állására kiírt pályázat elbírálására (később kerül feltöltésre)

8. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő szippantó gépjármű felújításának jóváhagyására

9. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

10. napirend - Javaslat a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Melléklet


11. napirend - Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyiségigényének elbírálására

12. napirend - Javaslat az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

13. napirend - Javaslat 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

14. napirend - Javaslat első fokú önkormányzati hatósági eljárásban hozott döntés helybenhagyására (zárt ülés)

15. napirend - Javaslat nyilvános pályázat kiírására Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására (zárt ülés lehetséges)

16. napirend - Javaslat a Lényeg című kiadvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

17. napirend - Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről

18. napirend - Tájékoztató a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének 2015. évi tapasztalatairól

19. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok