Február 9.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyására

2. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/…… (….) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/… (…) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Ózd város területén történő végrehajtásáról szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat közvilágítás LED-es korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

5. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 11502/5 és 11502/6 hrsz.-ú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

6. napirend - Javaslat az Ózdi Városi Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítására

8. napirend - Javaslat Ózd város közigazgatási területén elhelyezett lámpatest kezelésbe adására

9. napirend - Javaslat székhelyhasználathoz történő hozzájárulásra

10. napirend - Javaslat a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezésére

11. napirend - Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására

12. napirend - Javaslat egyes ingatlanok besorolására, kezelésbe adására

13. napirend - Beszámoló az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működéséről

14. napirend - Beszámoló az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működéséről

15. napirend - Beszámoló az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 2022. évben végzett munkájáról

16. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok