Közbeszerzés

Közbeszerzési tájékoztatók

 

Közbeszerzési eljárások:

 
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően, a Kbt. 40. §-a alapján   2018 április 15-i hatállyal a közbeszerzési és koncessziós eljárásokat a központi, egységes, Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell lefolytatni. Az egyes eljárásokról a  www.ekr.gov.hu  oldalon, a Közbeszerzési eljárás // Megindított eljárások // Ajánlatkérő szervezet neve mezőbe „Ózd Város Önkormányzata” nevét beírva tud tájékozódni.
 
Közbeszerzési tervek:

Közbeszerzési szabályzat:

Éves statisztikai összegezés:

 
Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések:

Előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok