„Ózdon itthon vagyunk!”
2024. márc. 28.

 

Bemutatta jelöltjeit az Ózdiakért és Ózdért Egyesület. A 2024-es önkormányzati választáson ismét Janiczak Dávidot, a város jelenlegi vezetőjét támogatják. Az egyesület mind a tíz körzetben indít képviselőjelöltet. Az ő neveiket is felfedték. Janiczak Dávid egyenként is bemutatta őket.

 

„2019 óta az Ózdiakért és Ózdért Egyesület képviselőivel alkotjuk az önkormányzati többséget” - így kezdte beszédét a sajtótájékoztatón Janiczak Dávid polgármester. Az önkormányzati választás idén június 9-én lesz. Az egyesület ahogy legutóbb, polgármesterjelöltként most is a város jelenlegi vezetőjét támogatja, aki beszédében az elmúlt öt év nehézségeiről és ezeknek a városra gyakorolt hatásairól beszélt. Ilyen volt a világjárvány és az energiaválság. Kiemelte, utóbbi miatt át kellett szervezni az intézmények működését, de sikeresen meg tudtak tartani minden munkavállalót, azóta pedig számos energetikai felújítás megvalósult. Biztosították a működést hitel és tartozás nélkül.

„Ezen rajtunk kívülálló, de szinte térdre kényszerítő események ellenére is talpon vagyunk, az önkormányzat működését biztosítottuk, nincs hitelünk, nincs tartozásunk, vannak viszont saját forrásból megvalósuló fejlesztéseink, és a legtöbb ágazatban a dolgozóink bérét is szinten tudtuk tartani a lehetőségek adta emelésekkel. A város minden szolgáltatását fenntartjuk, talán mondhatom egyre jobb minőségben, és szakmaisággal” - fogalmazta meg Janiczak Dávid.

 

Janiczak Dávid polgármesterjelölt sajtótájékoztatót tart.

 

A polgármester az egyesülettel közös érdemeiket is felsorolta, amelyeket sikerült megvalósítaniuk, vagy éppen még folyamatban vannak.

„Az uniós forrásokra kiírt Területi Operatív Program Plusz pályázatok keretében megjelent felhívásokat maradéktalanul megnyertük. Erre a város történetében még nem volt példa. 11 meghirdetett pályázatból 11-et nyertünk meg és ezzel a közeljövőben több, mint 3 milliárd Ft forrás érkezik Ózdra hasznos, energiahatékony, és sok esetben látványos, turisztikailag is vonzó projektek kivitelezésére. Két évvel ezelőtt sikerült a Kormánytól 500 millió Ft egyedi támogatást kilobbizni, amit a város közterületeire tudtunk fordítani, utak aszfaltozására, és terek rendezésére, az energiahatékonyság növelésére. Több neves üzletláncot is sikerült Ózdra vonzani, megnyitott a McDonald’s és a város közepén már épül a JYSK, KIK, DM együttesének majdan helyet adó üzletközpont. Büszke vagyok rá, hogy legalább 7 éve a városban folyamatosan emberek és gépek dolgoznak, az utak jelentős részét felújítottuk, akadálymentesítést végeztünk átfogóan, új parkolóhelyek és járdák épültek. Csak az utóbbi 4 évben 520 új parkolóhelyet építettünk, 3 és fél km új járdaszakaszt, több mint 16 km új utat és 127 átkelőt akadálymentesítettünk a kerekes székesek és babakocsisok kényelmére” - a teljesség igénye nélkül emelte ki ezeket a beruházásokat. A munkát folytatni szeretnék. Ennek bejelentése volt a sajtótájékoztató apropója is. A feladatokat azonban nem egyedül végzi.

 

Janiczak Dávid polgármesterjelölt beszédet mond.

 

„Ezt a sikertörténetet folytatva egy régi-új csapatot szerveztünk ózdi lokálpatrióta civilekből. Olyan civilekből, akik szeretnek tenni városunkért, mindig itt éltek és itt is képzelik el jövőjüket. Ugyanazokat a járdákat és utakat járják mint mindenki más, és tetteiket a jobbító szándék vezérli. Alapelvemet magukénak tudják és a város lakosságát szolgálva, velük együttműködve, tanácsaikat követve, kéréseiket teljesítve, bármikor elérhetőként szeretnének területi képviselőként az Ózdiakért és Ózdért dolgozni!” - így fogalmazott azokról a jelöltekről, akik őt támogatják és a városért szeretnének dolgozni. Őket egyesével is bemutatta.

Az Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben tehát ismét Janiczak Dávid lesz a polgármesterjelölt, továbbá mind a tíz körzetben indítanak képviselőjelöltet is.

 

Janiczak Dávid polgármesterjelölt.

 

Az egyes számú választókerületben, vagyis a Dél-városközpont, Cipó és Meggyes térségében Zsuponyó Anettet jelölik. Ő több mint kilenc éve a terület képviselője, civil foglalkozását tekintve pedig védőnő. Janiczak Dávid felkérésére lett társadalmi megbízatású alpolgármester már több, mint két éve. A bemutatáson a polgármester így fogalmazott róla:

„Jellemzi a harcias kiállás választói és területe mellett. Mindig mindent elér és megvalósít, amire kérik és amit eltervez a lakosság érdekében.”

 

Zsuponyó Anett, az egyes számú választókerület jelöltje.

 

A kettes számú választókerület öleli fel az Észak-városközpontot és Ráctag térségét. Itt Csák Lászlót indítják képviselőjelöltként.

„Tűzoltó, autóbuszvezető, futballista, apuka. Példamutató családi életet él és elkötelezett Ózd és az ózdiak mellett. A közélet mindig is érdekelte. Véleményét ha kell, sarkalatosan kifejezi. Határozott elképzelései vannak területe képviseletéről, az ott élők környezetének fejlesztéséről.”

 

Csák László, a kettes számú választókerület jelöltje.

 

A hármas számú választókerületben ismét Angyal Béla indul, aki újra szeretné képviselni a Béke-telepen és a Szabolcs-köz térségében élőket.

„Nagyszerű családapa, társasházkezelő. Telefonja egyfolytában csöng és azt fel is veszi. A rábízott ügyeket intézi legyen az társasházi vagy területi. Öt éve a terület képviselője, nem csalódhattak benne. Rengeteg fejlesztést végrehajtott és papírra vetett tervei most is az asztalt nyomják. Az én asztalomat.”

 

Angyal Béla, a hármas számú választókerület jelöltje.

 

A ketteshez hasonlóan a négyes körzetben is egy új jelöltet állítottak. A Dél-Bolyokon és az Újváros téren élőket Ifjabb Zubor László szeretné képviselni.

„Kétdiplomás családapa, az Újváros téren töltötte élete nagy részét. Ismeri az embereket, ismeri a területet és bátran áll a lakosság szolgálatába. Friss erővel, eltökélten várja a lakosok megbízását, hogy érdekükben dolgozhasson a következő öt évben.”

 

Zubor László, a négyes számú választókerület jelöltje.

 

Az ötös számú választókerület öleli fel Szentsimont, Észak-Bolyokot és a Március 15. út térségét. Itt ismét Kellóné Mezőtúri Márta indul a szavazatokért, aki ebben a ciklusban már az ott élőkért dolgozott.

„A kedves, jó indulatú, mindenkinek jótakaró, ugyanakkor elhatározott és minden lehetőséget megmozgató tevékenysége jelentős eredményt hozott az elmúlt öt évben. Nemcsak a körzete, hanem a bizottság elnöki mivoltából eredően a sport területén is. Nevéhez fűződik, hogy egymaga lobbizott ki jelentős állami támogatást az uszoda nyitva tartásának költségeit fedezendő. A területén bárki bármivel fordult hozzá, ő megoldotta. Szerényen, csendesen, a választóit jó szívvel szolgálva.”

 

Kellóné Mezőtúri Márta, az ötös számú választókerület jelöltje.

 

A hatos számú terület fogalja magába Susát, Urajt, a Petőfi utat és Szennát is. Itt szintén a legutóbb megválasztott, jelenleg is a területet képviselő Csák Árpádot indítja az egyesület.

„Csendes, határozott nagypapa, munkásságát nem veri nagy dobra. A híresztelés helyett az eredményekben hisz. A körzetén működő közösségek támogatása az elsődleges számára. Az utak, árkok rendbetételére különös hangsúlyt fektetett. Idén például az ő kezdeményezésére fog további több száz méteren új aszfaltot kapni a Damjanich út, valamint a Szenna patak medrének rendezése és a Petőfi úti ároksor felújítása is elkezdődik.”

 

Csák Árpád, a hatos számú választókerület jelöltje.

 

A hátralévő körzetek mindegyikében új jelölteket állítanak. A hetesben Rácz Mihály indul majd el. Ha megválasztják, ő fogja képviselni a Velencén, Kőalján és Táblában élőket.

„Volt tűzoltó, fuvaros, a táptermény bolt létrehozója, erdőbirtokossági elnök, keresztény, konzervatív értékrendet vall és ami a legfontosabb, követ is. Lokálpatriótaként régóta figyeli a közéletet. Elhatározta, hogy mostantól alakítani is szeretné, hiszen Tábla képviselete több, mint egy évtizede hiányzik a városból. Rengeteg megoldandó feladat vár rá. Ha a lakosság bizalmat szavaz neki a körzetében, Ő készen várja a kihívást.”

 

Rácz Mihály, a hetes számú választókerület jelöltje.

 

A nyolcas számú választókerületben Varga Éva indul a szavazatokért folyó harcba. Ő Center, Bánszállás és Sajóvárkony térségét szeretné képviselni a következő öt esztendőben.

„Édesanya és már nagymama is. Bútorbolt tulajdonos, de ami a legfontosabb, hogy tősgyökeres várkonyi és közösségi szemléletű. A katolikus karitász tagjaként jól ismeri a rászorulók problémáit, nehézségeit és segít is rajtuk. Lelkiismeretes képviseletet szeretne megteremteni a sajóvárkonyi körzetben, ahol rengeteg feladat várja megválasztása után. Bátran merem ajánlani. Aktív, pörgős, tenni akaró egyénisége miatt. Nála a megértés és a tenni akarás kéz a kézben jár.”

 

Varga Éva, a nyolcas számú választókerület jelöltje.

 

A kilences számú választókerület a falu térsége. Ott Koós Andrást támogatják az indulásban.

„A Falu térsége a legfontosabb számára. Több megkeresést kaptam tőle már ebben a ciklusban is. Ötletei, javaslatai már-már képviselő jelleggel jöttek tőle. Szívén viseli az itt élők és a térség sorsát. Felkérésemre elvállalta, hogy nem kívülállóként, hanem megválasztott képviselőként, több jogkörrel és több lehetőséggel fogja szolgálni a körzete lakosságát, amennyiben az Ő bizalmukat is elnyeri. Az enyémet ugyanis már régóta magáénak tudhatja. Bízom benne, hogy a választók is így fogják érezni.”

 

Koós András, a kilences számú választókerület jelöltje.

 

A tízes és egyben az utolsó választókerület Somsály és Hódoscsépány térsége. Itt Dulai Tamás indul majd a szavazatokért.

„Életét hódoscsépányiként éli születése óta. Látta a körzet változásait, jót és rosszat egyaránt. Az emberekkel ápolt szoros és jó kapcsolata révén érzi a térség rezdüléseit, igényeit, tudja, hogy miken kell változtatni a jövőben. Ő is vállalta a kihívást. A kampány csak pár hónap, de az utána következő öt év az, amire igazi elhivatottságot vállalt és elhatározta, hogy minden erejével, tapasztalatával, kapcsolatával azon lesz, hogy a Somsály, Hódoscsépány körzetében élők mindennapjait megkönnyítse a területen végzett munkájával.”

 

Dulai Tamás, a tízes számú választókerület jelöltje

 

A választás napja június 9-e. Ezt ötven nappal megelőzően vehetik fel az aláírásgyűjtő íveket a jelöltek. A jelöltségüket első körben ezek aláírásával lehet támogatni majd.

 

Csoportkép a képviselő jelöltekről és a polgármesterjelöltről.

 

Szöveg: Rejtő Hanna
Fotók: Csipkés Róbert