Képviselő-testületi ülés
Önkormányzat
2024. ápr. 4.

Képviselő-testületi ülés

A 2024. április 05-én (pénteken) 10.00 órától kezdődő képviselő-testületi ülés meghívója, előterjesztései.

Meghívó

1. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/….(.….) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2024. január 1-től 2028. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására

3. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

4. napirend - Javaslat az ÓZDINVEST Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

5. napirend - Javaslat az ÓMÉK Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

6. napirend - Javaslat az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására

7. napirend - Javaslat az Ózdi Városi Óvodák Alapító Okiratának módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Városüzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

9. napirend - Javaslat a civil szervezetek, sportszervezetek és egyházak 2024. évi támogatására

10. napirend - Javaslat a 2024. évi városi rendezvényekre előirányzott keret felosztására

11. napirend - Javaslat a 2024. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret felhasználására

12. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyonelemek selejtezésére

13. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

14. napirend - Javaslat védőnői feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyonelemek kezelőváltására

15. napirend - Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

16. napirend - Beszámoló az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működéséről

17. napirend - Beszámoló az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi működéséről

18. napirend - Beszámoló az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány 2023. évben végzett munkájáról

19. napirend - Beszámoló az Ózd Városi Rendészet 2023. évben végzett munkájáról

20. napirend - Tájékoztató az Új Esély Központ Ózd 2023. évben végzett munkájáról

21. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2023. évben Ózd város lakossága részére nyújtott szociális ellátásokról

22. napirend - Tájékoztató az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által 2023. évben Ózd város lakossága részére nyújtott egészségügyi alapellátásokról

23. napirend - Közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok