Lejárt a talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje, amelyet annak kell megfizetnie, aki másfél év után sem kötött rá a kiépített csatornahálózatra.
Város
2023. ápr. 11.

Lejárt a talajterhelési díj bevallásának és befizetésének határideje, amelyet annak kell megfizetnie, aki másfél év után sem kötött rá a kiépített csatornahálózatra.

Talajterhelési díjat kell fizetnie annak, aki másfél év után sem tudott rákötni a csatornahálózatra.

A törvény adta 3 hónapos határidőt a helyi rendelet másfél évvel meghosszabbította, 2022. június 30-ig. A 2022. július 1-jétől időarányosan számított talajterhelési díjat idén március 31-ig kellett bevallani és befizetni az önkormányzatnak. Aki elmulasztotta a határidőt, annak felszólítást küldenek a bevallások feldolgozását követően. Részletfizetést és egyéb kedvezményeket is lehet kérni.

2020. december 14-én fejeződött be „A szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában” elnevezésű projekt. A törvény értelmében a közcsatorna üzembe helyezését követő 90 napot, azaz 3 hónapot követően díjfizetési kötelezettség keletkezik. Ezt az időszakot a helyi rendelet másfél évvel hosszabbította meg, 2022. június 30-ig kitolta a mentességi időszakot. Eddig senkinek sem kellett talajterhelési díjat fizetnie.

„A talajterhelési díj bevallásának befizetését ugyancsak a környezetterhelési díjról szóló törvény szabályozza, ennek értelmében március 31-éig kellett a talajterhelési díjat bevallani, befizetni. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a befizetés nem pótolja a bevallást, tehát a bevallási kötelezettségnek is eleget kell tenni.” - nyilatkozott Kormos Zoltánné, Ózdi Polgármesteri Hivatal adócsoport vezetője

A fizetendő díjat önadózással kell megállapítani. Az ehhez szükséges bevallási nyomtatvány, tájékoztató, befizetéshez szükséges csekk március első felében került postázásra 970 illetékesnek. A díjfizetésre kötelezettek közel 45%-a adta be bevallását, amelyek folyamatosan érkeznek a mai napig is. A feldolgozást követően a hivatal felszólítást küld azoknak, akik nem tettek eleget ezen kötelezettségüknek. Esetükben már késedelmi pótlékot kell fizetni, hiszen elmulasztották a március 31.-i határidőt.

A kiküldött értesítésekből nagyságrendileg 380 fölötti bevallás érkezett vissza, amelyet azok a jogkövető ózdi állampolgárok tettek meg, akik a talajterhelési díjat befizették. Ez az összeg 7,5 millió Ft-os nagyságrendet tesz ki, ami az önkormányzathoz folyik be. Ezt az összeget teljes egészében környezetvédelmi célokra kell majd fordítani.

A legutolsó információk alapján 104-en kértek részletfizetést, valamint négy-öt esetben nyújtottak be írásban kifogást, panaszt, amelyeket sikerült kezelni. Kedvezményt vehet igénybe az a személy, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem a 42.000 Ft-ot nem haladja meg, vagy mozgásában akadályoztatott, korlátozott illető él.