A képviselő-testület többsége nem támogatta az ingatlanok átadását
Önkormányzat
2023. aug. 31.

A képviselő-testület többsége nem támogatta az ingatlanok átadását

Nem adja át a milliárdos vagyont az önkormányzat az egyháznak. 5 igen és 10 nem szavazattal utasították el a javaslatot.

A képviselő-testület tagjai rendkívüli ülésre érkeztek a Városháza nagy tanácstermébe. Négy napirendi pont szerepelt a javaslatok között, amelyeket korábban a bizottságok is megtárgyaltak. A legfontosabb témára rögtön a tanácskozás legelején került sor. Ez a köznevelési feladatokat ellátó ingatlanok egyházi tulajdonba adása volt. 2022. decemberében fogadta el az országgyűlés azt a törvénymódosítást, amellyel biztosítják az egyházi fenntartóknak, hogy tulajdonba kérhessék azokat az épületeket, amelyekben oktatási-nevelési tevékenységet végeznek. Janiczak Dávid polgármester hosszas tárgyalásokat folytatott dr. Ternyák Csaba egri érsekkel, aki eltekintett az Alkotmány Úti Óvoda átvételétől, a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, valamint a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületét viszont tulajdonba kérte. A két épület együtt nagyjából 1.2 milliárd forintos vagyont jelent.

„Az önkormányzati vagyon, az nem a mi vagyonunk, hanem az ózdi lakosság vagyona. Minket azért bíztak meg az ózdiak az elmúlt választáson, hogy őket és az ő érdekeket képviseljük. Ebben benne van az is, hogy az ő vagyonukat kötelességünk megőrizni. Azzal jól kell gazdálkodni. Tehát 1.2 milliárdos vagyont ingyenesen átadni a római katolikus egyháznak, az az önkormányzatnak pontosan 1.2 milliárd forintos vagyonveszteséget jelent. És bármennyire is, ahogy már az alaptételben lefektettem, tiszteljük és becsüljük az egyházat, onnantól kezdve már nem az ózdiak vagyona lesz az épület” - hangsúlyozta Janiczak Dávid, polgármester.

Hozzátette, vannak jól működő megoldások a működtetésre. Az állami fenntartású intézményekkel vagyonkezelési szerződése van az önkormányzatnak, így több felújítást is eszközölni tudtak az iskolák pályázati forrásból. Obbágy Csaba önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet azokra az esetekre, amely következtében a városra visszaszáll a tulajdonjog. A tagok között többen is voltak, akik a korábbi tárgyalások során sem értettek egyet a döntéssel. Attól tartanak ugyanis, hogy egy újabb törvénymódosítás miatt később már a felsorolt esetekben sem kaphatják vissza ezeket. Szóba került továbbá, hogy más oktatási intézmény is szeretne egyházi fenntartásba kerülni. Ha ez megtörténik, újabb épületeket kérhet el az egyház, amellyel még tovább csökkenne a város vagyona. A Fidesz-KDNP frakciója azonban úgy véli, a város nem szegényebb, hanem gazdagabb lenne az átadással, az egyház ugyanis már most fejlesztéseket tervez a SZIKSZI-ben.

„Az ózdiak érdeke az, hogy minél színvonalasabb oktatásban részesüljenek a gyermekeink. Hogy ha valaki ellátogat akár a SZIKSZI-be, akár a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvodába, akkor láthatja azt a szellemiséget és azt a munkát, amit ők ott végeznek. Mind a pedagógusok, mind az őket segítő munkatársaik, amelyhez ezúttal is csak gratulálni tudunk és köszönjük nekik. Tehát a mi érdekünk, az ózdiak érdeke az, hogy ez az oktatás ez tovább folytatódjon. Én azt gondolom, hogy ezeknek az épületeknek ezt a célt kell szolgálni. Hogy most az az önkormányzat tulajdonában van, vagy az egyház tulajdonában, szerintem ez egy lényegtelen kérdés” - mondta dr. Csuzda Gábor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

A polgármester arra kérte a döntéshozókat, hogy ne érzelmi és politikai alapon, hanem az ózdiak érdekeit figyelembe véve döntsenek. A grémium mind a két létesítmény esetében öt igen és tíz nem szavazattal végül elutasította az átadást. Dr. Almási Csaba jegyző az ülés során azt is ismertette, mi történik ebben az esetben.

„Amennyiben az egyháznak ez az igénye beérkezik, ezt az egyház tulajdonába kell adni és erre vonatkozólag szerződést kell kötni. Amennyiben a szerződés nem kerül megkötésre, abban az esetben az egyháznak joga és lehetősége van, hogy bírósághoz forduljon a magyar polgári törvénykönyv alapján. Ez egy közigazgatási per, ahol kérheti, hogy a bíróság hozza létre ítéletével a szerződést” - tette hozzá dr. Almási Csaba, jegyző.

Az oktatás jól megszokott mindennapi folyamatát a döntés nem érinti az iskolákban, valamint továbbra is egyházi fenntartásban maradnak. Ezen kívül tárgyaltak még az Alkotmány út 2. szám alatti ingatlan hasznosításáról is, a Kazinczy Ferenc úton ugyanis hamarosan elkészül az óvoda, így az apróságok oda fognak átköltözni. Több pályázó is jelentkezett, azonban egy volt közülük, aki minden kritériumnak megfelelt. Közel hetven millió forintért sikerült értékesíteni az épületet a Stabil Alap Ingatlankezelő Kft. részére. A létesítményt családok átmeneti otthonaként szeretné tovább üzemeltetni a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió. Ez egy kötelező feladata a városnak, így a vezetőség nagyon örült neki, hogy sikerült egyezségre jutni. Szóba került még az ülés során egy körzeti megbízott kinevezése és újabb térfigyelő kamerák kihelyezése is. A Gyújtón lévő parkolóban több alkalommal törtek össze autókat úgy, hogy az elkövető nyom nélkül távozott, a Nagyparkolóban pedig rendszeres problémát jelent a hangoskodás és a közterületi alkoholfogyasztás. A polgármester úr által kijelölt új térfigyelő kamera pontok ezen esetek megelőzésére, vagy adott esetben a felderítés megkönnyítésére szolgálnak. Az ülést az Ózdi Városi Televízió teljes egészében, élőben közvetítette, amely bárki számára visszanézhető.