Február 03.

Meghívó

1. napirend - Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester választására, tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására (Zárt ülés lehetséges!) 

2. napirend - Alpolgármester eskütétele

3. napirend - Javaslat önkormányzati bizottságok tagjaival kapcsolatos döntések meghozatalára (Zárt ülés lehetséges!) 

4. napirend - Bizottsági tagok eskütétele

5. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására