Április 28.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd város településrendezési eszközei felülvizsgálata dokumentációjának környezeti vizsgálati és véleményezési, illetve partnerségi eljárásának lezárására

2. napirend - Javaslat Ózd város Önkormányzata fejlesztési feladataira kapott támogatás felhasználására

3. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP_Plusz-1.1.1-21 azonosítószámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében központi főzőkonyha kialakítására

4. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP_Plusz-1.2.1-21 azonosítószámú, „Élhető települések” című felhívás keretében csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztésére 

5. napirend - Javaslat támogatási kérelem benyújtására a TOP_Plusz-1.1.3-21 azonosítószámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című felhívásra

6. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 9259/2, 9259/3, 9259/4 és 9258 hrsz.-ú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

7. napirend - Javaslat a civil szervezetek, sportszervezetek és egyházak 2022. évi támogatására

8. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2022. (III.16.) határozatának módosítására

9. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 7361/1 és a 7919 hrsz.-ú, Ózd, Vár utcai partfal-suvadás helyreállítási munkálataira benyújtott vis maior támogatással kapcsolatos döntés meghozatalára

10. napirend - Javaslat fellebbezés elbírálására (Zárt ülés!)