Május 27.

Meghívó

 

1. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról

2. napirend - Javaslat a 2021. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására

3. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../..... (....) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítéséről

4. napirend - JAVASLAT a 2021. évi költségvetési maradvány felhasználására

5. napirend - Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

6. napirend - Javaslat az Ózdi Városi Könyvtár igazgatói munkakör betöltésével kapcsolatos döntésre (zárt ülés)

7. napirend - JAVASLAT az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

8. napirend - Beszámoló az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2021. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

9. napirend - TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2021. évi belső ellenőrzéséről

10. napirend - JAVASLAT az ÓZDINVEST Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

11. napirend - BESZÁMOLÓ az ÓZDINVEST Kft. 2021. évi tevékenységéről, JAVASLAT a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

12. napirend - JAVASLAT az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

13. napirend - Beszámoló az Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről, javaslat a mérleg megállapítására, eredmény-kimutatás és közhasznúsági jelentés jóváhagyására

14. napirend - JAVASLAT az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására

15. napirend - Beszámoló az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

16. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021.05.27-2021.12.31. közötti időszakra vonatkozó tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

17. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021.05.27-2021.12.31. közötti időszakra vonatkozó közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

18. napirend - Javaslat az Ózd-Szenna térségében lévő Közösségi Ház elnevezésére

19. napirend - JAVASLAT az Ózdi Városi Óvodák átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

20. napirend - JAVASLAT a 2022. évi városi rendezvényekre előirányzott keret felosztására

21. napirend - JAVASLAT sportszervezetek 2022. évi támogatására

22. napirend - Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

23. napirend - Javaslat informatikai eszközök Ózdi Rendőrkapitányság részére történő térítésmentes tulajdonba adására

24. napirend - Javaslat a Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület sportfejlesztési programjához kapcsolódó döntések meghozatalára

25. napirend - JAVASLAT alapítványok támogatásának jóváhagyására

26. napirend - BESZÁMOLÓ az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2021. évben végzett munkájáról

27. napirend - BESZÁMOLÓ az Ózd Városi Rendészet 2021. évben végzett munkájáról

28. napirend - Beszámoló az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesület 2021. évben végzett munkájáról

Új napirend - Javaslat ügyvezetők éves jutalmazására