január 29.

Meghívó

 

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mellékletek

3. napirend -  Javaslat a 2015. évi működés biztonságos finanszírozásához szükséges éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételére.

4. napirend - Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázata megvalósításának támogatására

1. számú melléklet

2. számú melléklet

3. számú melléklet

4. számú melléklet

5. számú melléklet

5. napirend -  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására.

6. napirend -  Javaslat a megszűnt Sajómenti TISZK-től önkormányzati tulajdonba került eszközök térítésmentes használatba adásáról szóló 153/2014. (IX.25.) határozat módosítására.

7. napirend -  Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő defibrillátor üzemeltetésbe adására.

8. napirend -  Javaslat az ózdi 551 hrsz-ú ingatlan forgalomképesség szerinti besorolására, valamint kezelésbe adására.

9. napirend -  Javaslat az Ózd, Új telep 7. fsz. 2. sz. alatti 5202/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.

11. napirend -  Javaslat a víziközművek 2014. évi használati díja terhére elvégzendő felújítások jóváhagyására.

12. napirend -  Javaslat az ÓZDINVEST Kft. vagyonkezelésébe adott nem lakáscélú helyiségek 2015. évi felújítási tervének elfogadására.

13. napirend - Közérdekű kérések, bejelentések, javaslatok

Új napirendi pont - Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztere által Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására kiírt pályázaton való részvételre

Új napirendi pont - Javaslat Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő szippantó gépjármű tartályának cseréjére

Új napirendi pont - Javaslat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. díjbeszedéssel kapcsolatos megkeresésével összefüggő döntésre