május 28.

Meghívó

 

1. napirend - Beszámoló az Ózdi Rendőrkapitányság Ózd város vonatkozásában végzett 2014. évi tevékenységéről

2. napirend - Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

3. napirend - Javaslat kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázatainak benyújtására  

4. napirend - Javaslat a Svájci - Magyar Együttműködési Programban ivóvízhálózat fejlesztésre kapott támogatás devizaárfolyam változásából adódó többletforrás önerejének biztosítására  

5. napirend - Javaslat Ózd város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megalapozó dokumentumok elfogadására

     ITS Megalapozó vizsgálat

     ITS Tervezet  

6. napirend - Javaslat egészségügyi feladatellátást szolgáló vagyonelemek Almási Balogh Pál Kórház részére történő térítésmentes használatba adására

7. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. részére önkormányzati támogatás nyújtására

9. napirend - Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről; Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

10. napirend - Javaslat az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

11. napirend - Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről; Javaslat a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására

12. napirend - Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

13. napirend - Beszámoló az ÓZDINVEST Kft. 2014. évi tevékenységéről; Javaslat a mérleg megállapítására, az üzleti jelentés és az eredménykimutatás jóváhagyására

14. napirend - Javaslat közkifolyók használatba adására

15. napirend - Javaslat az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztásával kapcsolatos döntések meghozatalára

16. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, Ózd, Somsály út 10. szám alatti ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadának értékesítésére

17. napirend - Javaslat az önkormányzati tulajdonú, ózdi külterületi 030417/36 hrsz-ú ingatlan 66/80-ad tulajdoni hányadának értékesítésére

18. napirend - Javaslat az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

19. napirend - Javaslat önkormányzati tulajdonú Ózd, Bánszállás telep 44/4. szám alatti lakásra benyújtott vételi kérelem elbírálására (zárt ülés)

20. napirend - Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány kuratóriumi tagjának megbízására (zárt ülés)

21. napirend - Javaslat alapító okiratok módosításával kapcsolatos további döntések meghozatalára

22. napirend - Javaslat az Ózd Városi Önkormányzat Közterület-felügyelete Alapító okiratának módosítására

23. napirend - Javaslat a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

24. napirend - Javaslat alapítványok támogatásának jóváhagyására

25. napirend - Javaslat kulturális célokra történő támogatás jóváhagyására

26. napirend - Javaslat az Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó 2015. évi utógondozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására

27. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2014. (XII.19.) határozata módosítására

28. napirend - Javaslat Janiczak Dávid polgármester külföldi kiküldetéseinek jóváhagyására

29. napirend - Tájékoztató az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről