szeptember 24.

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 8/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 1232 és 6572 hrsz-ú ingatlanok kezelői jogának átadására

5. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) közötti 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására 

6. napirend - Javaslat Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyására

7. napirend -  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. között jelenleg érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-től történő osztalékelőleg elvonásával kapcsolatos döntések meghozatalára (később kerül feltöltésre)

9. napirend - Javaslat „Ózd Város Díszpolgára " kitüntető cím és „Ózd Városért"  kitüntető díj adományozására (zárt ülés)

10. napirend - Javaslat az Ózdi Városgondnokság jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirend - Javaslat Ózd, Velence telepen megvalósult térfigyelő kamerarendszer kezelésbe adására

12. napirend - Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

13. napirend - Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre elnyert támogatás fel nem használt összegéről történő lemondásra

14. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe átadott eszköz selejtezésére 

15. napirend - Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervről

16. napirend - Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól    

17. napirend - Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

18. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 8/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 1232 és 6572 hrsz-ú ingatlanok kezelői jogának átadására

5. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) közötti 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására 

6. napirend - Javaslat Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyására

7. napirend -  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. között jelenleg érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-től történő osztalékelőleg elvonásával kapcsolatos döntések meghozatalára (később kerül feltöltésre)

9. napirend - Javaslat „Ózd Város Díszpolgára " kitüntető cím és „Ózd Városért"  kitüntető díj adományozására (zárt ülés)

10. napirend - Javaslat az Ózdi Városgondnokság jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirend - Javaslat Ózd, Velence telepen megvalósult térfigyelő kamerarendszer kezelésbe adására

12. napirend - Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

13. napirend - Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre elnyert támogatás fel nem használt összegéről történő lemondásra

14. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe átadott eszköz selejtezésére 

15. napirend - Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervről

16. napirend - Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól    

17. napirend - Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

18. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására

Meghívó

1. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirend - Javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 8/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirend - Javaslat az ózdi belterületi 1232 és 6572 hrsz-ú ingatlanok kezelői jogának átadására

5. napirend - Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.) közötti 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződés módosítására 

6. napirend - Javaslat Ózd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyására

7. napirend -  Javaslat az Ózd Város Önkormányzata és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. között jelenleg érvényben lévő Közszolgáltatási Szerződés módosítására

8. napirend - Javaslat az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft.-től történő osztalékelőleg elvonásával kapcsolatos döntések meghozatalára (később kerül feltöltésre)

9. napirend - Javaslat „Ózd Város Díszpolgára " kitüntető cím és „Ózd Városért"  kitüntető díj adományozására (zárt ülés)

10. napirend - Javaslat az Ózdi Városgondnokság jogutódlással történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

11. napirend - Javaslat Ózd, Velence telepen megvalósult térfigyelő kamerarendszer kezelésbe adására

12. napirend - Javaslat a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának átalakítására

13. napirend - Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre elnyert támogatás fel nem használt összegéről történő lemondásra

14. napirend - Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. részére üzemeltetésbe átadott eszköz selejtezésére 

15. napirend - Tájékoztató az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközművek 2016-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervről

16. napirend - Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól    

17. napirend - Tájékoztató az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről

18. napirend - Közérdekű kérdések, észrevételek, javaslatok

Új napirend - Javaslat alapítvány támogatásának jóváhagyására